Mađarska: Ogradu prema Srbiji dižu i građani

31 Jul 2015

Vlasti odlučile u gradnji ograde, kojom nastoje spriječiti ilegalne prelaske, angažirati i zainteresirane građane

Nakon vojske, ma?arske vlasti odlu?ile su u podizanju ograde uz granicu prema Srbiji, kojom nastoje sprije?iti ilegalne prelaske migranata, angažirati i zainteresirane gra?ane.

Za po?etak su angažirali 215 radnika koji ?e raditi u dvije smjene po osam sati.

Glasnogovornica regionalne vlade Marta Varga objasnila je kako je rije? o javnim radovima koji bi mogli “poslužiti kao primjer za neke sli?ne projekte u budu?nosti”, prenijela je ma?arska agencija MTI.

Koordinacija i nadzor nad tim poslom su povjereni logisti?koj upravi pri ma?arskom Ministarstvu obrane.

Uglavnom ?e biti angažirani nekvalificirani radnici, a bit ?e potrebna i nekolicina s dozvolom za upravljanje lakim industrijskim vozilima, prenose mediji.

Radnicima ?e dva puta dnevno biti osigurani topli obroci, napici i zaštitna oprema.

Ma?arska je odlu?ila da na granici sa Srbijom, dugoj 175 kilometara, podigne ogradu visoku ?etiri metra kako bi sprije?ila sve ve?i broj migranata koji pokušavaju u?i u tu zemlju na putu prema zapadnim zemljama.

Orban: Migranti su prijetnja

Ranije je ma?arski premijer Viktor Orban optužio Europsku uniju za neuspjeh u obrani gra?ana od “vala ilegalnih imigranata”.

Po njemu su migranti “prijetnja kulturnom identitetu europskih zemalja i doprinose porastu terorizma, nezaposlenosti i kriminala”.

U tom smislu, pozdravio je izgradnju ograde rekavši kako “iskustva pokazuju da takav na?in zatvaranja granice rezultira smanjenjem broja ilegalnih prelazaka granice za oko 85 posto”.

“O?ekujem da ?e izgradnja ograde na granici sa Srbijom donijeti velika poboljšanja. Vlada je odobrila tehni?ki dizajn i odabrala mješavinu razli?itih tehnoloških rješenja za izgradnju ograde”, rekao je ma?arski premijer.

Samo ove godine najmanje 90.000 migranata i izbjeglica stiglo je u Ma?arsku. U njoj traže azil, ali i brzo napuštaju teritorij te zemlje, odlaze?i prema drugim zemljama EU-a, kao što su Njema?ka ili Švedska.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!