Mađarska: Fides predlaže ograničenje poreza na Internet

22 Oct 2014

Predlog o uvođenju poreza na upotrebu svetske informacione mreže prethodno je izazvao proteste korisnika interneta i telekomunikacionih kompanija

Vladaju?a ma?arska stranka Fides predložila je danas odre?ivanje gornje granice poreza na upotrebu interneta.

Predlog o uvo?enju poreza na upotrebu svetske informacione mreže prethodno je izazvao proteste korisnika interneta i telekomunikacionih kompanija.

“Smatramo da je prakti?no da se uvede gornje ograni?enje na isti na?in i u istom obimu kao za telefoniranje u prethodnom poreskom zakonu”, saopštio je Antal Rogan, šef poslani?kog kluba Fidesa u ma?arskom parlamentu.

Ranije je porez za gra?ane za korištenje telefonskih usluga ograni?en na maksimalno 700 forinti (2,3 evra) mese?no, a za firme na maksimalno 5.000 forinti (16,3 evra) mese?no.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!