Mađarska će prepoloviti broj brucoša na budžetu

26 Jan 2012

Zasad nije poznato na koji način će ovakvo smanjenje uticati na brucoše iz područja izvan granica Mađarske

U Ma?arskoj predstoji drasti?no smanjenje broja studenata na državnom budžetu, zbog ekonomske krize, piše današnji novosadski Ma?ar so (Magyar szo).

Studije koje se finansiraju iz budžeta bi?e obezbe?ene za oko 27.000 brucoša, što je zna?ajno smanjenje u odnosu na prošlu godinu, kada je država u potpunosti finansirala studije oko 53.000 brucoša.

Državna sekretarka za obrazovanje Roža Hofman ocenila je da drasti?nim smanjenjem „besplatnih” mesta na fakultetima i višim školama situacija za studente ne?e biti teža jer, kako je navela, oni mogu da podignu studentske kredite i da konkurišu i za državne stipendije.

Zamenik rektora za obrazovanje Univerziteta u Debrecinu Andraš Javor ocenio je da takva kvota budžetskih studenata nije stru?no zasnovana i da nije u službi ni interesa studenata, niti tržišnih potreba.

Zasad nije poznato na koji na?in ?e ovakvo smanjenje uticati na brucoše iz podru?ja izvan granica Ma?arske, navodi Ma?ar so.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!