Mađari u Vojvodini obeležavaju Nacionalni praznik

15 Mar 2012

Centralna svečanost u znak sećanja na Mađarsku revoluciju iz 1848. godine biće održana u subotičkom Kulturnom centru Nepker

Povodom Nacionalnog praznika Ma?ara, 15. marta, u više mesta u Vojvodini bi?e održane prigodne sve?anosti u znak se?anja na Ma?arsku revoluciju iz 1848. godine.

U Novom Itebeju i u Staroj Moravici bi?e položeno cve?e na bistu vo?e revolucije  Lajoša Košuta.

Centralna sve?anost bi?e održana u suboti?kom Kulturnom centru Nepker, a kao gost je najavljen ma?arski ministar za nacionalne resurse Mikloš Retelji.

Na katoli?kom groblju u Zrenjaninu ju?e je otkrivena spomen-plo?a u znak se?anja na majora honveda Pala Semerea, koju je osveštao zrenjaninski biskup Laslo Nemet.

Publicista Ferenc Nemet podsetio je da mnogi od heroja 1848. po?ivaju na zrenjaninskom katoli?kom groblju, ve?inom u neobeleženim grobovima.

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor rekao je da ove godine ima zna?ajno više sve?anosti povodom Nacionalnog praznika Ma?ara.

„To predstavlja i dokaz da ova naša mala zajednica, koja je mnogo propatila, gleda unapred, uzdiže se i ima ambicija i želi da se obnovi”, poru?io je Pastor.

(Autonomija/Magyar szo)

Podelite ovu stranicu!