Mađari traže bolju upotrebu mađarskog

02 jan 2012

„Naša jezička svest i službena upotreba jezika ne zavisi samo od većinske nacije, nego i od nas”

Strategijom o službenoj upotrebi mađarskog jezika koju je usvojio Nacionalni savet Mađara insistira se na efikasnijoj primeni postojeće zakonske regulative od strane vlasti u Srbiji, ali i na efikasnijem konzumiranju tog prava od strane same mađarske nacionalne zajednice.

„Naša jezička svest i službena upotreba jezika ne zavisi samo od većinske nacije, nego i od nas”, kazala je savetnica Nacionalnog saveta Mađara za službenu upotrebu jezika Katinka Beretka.

Dodala je da se strategijom insistira i na zapošljavanju većeg broja službenika koji razumeju i govore mađarski jezik, od nivoa mesnih zajednica i lokalnih samouprava pa do viših nivoa vlasti. Beretka je ocenila da je osnovni preduslov za ravnopravnost Mađara to da državni organi koriste mađarski jezik.

Nacionalni savet Mađara usvojio je ovu strategiju 30. decembra, kada je usvojen i rebalans budžeta tog tela. Prema definitivnom budžetu za 2011. godinu, Nacionalni savet Mađara je od donacija iz inostranstva dobio 191 milion dinara, od Republike oko 59 miliona, a od Pokrajine 17 miliona dinara.

Budžet za iduću godinu iznosiće ukupno oko 378 miliona dinara, od kojih će 115 miliona biti preneta sredstva iz 2011. godine, oko 177 miliona dinara stići će iz inostranih donacija, Republika će uplatiti 63 miliona, Pokrajina 17 miliona, a lokalne samouprave 3,7 miliona dinara.

(Mađar so)

Podelite ovu stranicu!