Mađari traže bolju upotrebu mađarskog

02 Jan 2012

„Naša jezička svest i službena upotreba jezika ne zavisi samo od većinske nacije, nego i od nas”

Strategijom o službenoj upotrebi ma?arskog jezika koju je usvojio Nacionalni savet Ma?ara insistira se na efikasnijoj primeni postoje?e zakonske regulative od strane vlasti u Srbiji, ali i na efikasnijem konzumiranju tog prava od strane same ma?arske nacionalne zajednice.

„Naša jezi?ka svest i službena upotreba jezika ne zavisi samo od ve?inske nacije, nego i od nas”, kazala je savetnica Nacionalnog saveta Ma?ara za službenu upotrebu jezika Katinka Beretka.

Dodala je da se strategijom insistira i na zapošljavanju ve?eg broja službenika koji razumeju i govore ma?arski jezik, od nivoa mesnih zajednica i lokalnih samouprava pa do viših nivoa vlasti. Beretka je ocenila da je osnovni preduslov za ravnopravnost Ma?ara to da državni organi koriste ma?arski jezik.

Nacionalni savet Ma?ara usvojio je ovu strategiju 30. decembra, kada je usvojen i rebalans budžeta tog tela. Prema definitivnom budžetu za 2011. godinu, Nacionalni savet Ma?ara je od donacija iz inostranstva dobio 191 milion dinara, od Republike oko 59 miliona, a od Pokrajine 17 miliona dinara.

Budžet za idu?u godinu iznosi?e ukupno oko 378 miliona dinara, od kojih ?e 115 miliona biti preneta sredstva iz 2011. godine, oko 177 miliona dinara sti?i ?e iz inostranih donacija, Republika ?e uplatiti 63 miliona, Pokrajina 17 miliona, a lokalne samouprave 3,7 miliona dinara.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!