Mađari na granici kontrolišu otiske prstiju

08 Oct 2014

Kontrola otisaka prstiju za sve građane trećih država uvodi se ne samo u Mađarskoj, već na nivou šengenske zone

Ma?arska policija zapo?ela je kontrolu otisaka prstiju gra?ana tre?ih država na šengenskim granicama, prenosi Srna.

Gizela Vaš iz ma?arske policije navela je da se kontrola otisaka prstiju za sve gra?ane tre?ih država uvodi ne samo u Ma?arskoj, ve? na nivou šengenske zone.

Utvr?ivanje identiteta do sada je vršeno na osnovu fotografije u pasošu. Kontrola otisaka prstiju gra?ana vrši?e se povremeno i pri izlasku, javila je suboti?ka RTV “Panon”.

Procedura traje 5-10 sekundi, a primjenjiva?e i na drumskim i na pružnim rije?nim grani?nim prelazima.

Izuzeta su djeca ispod 12 godina, državni lideri, vladari i ?lanovi njihovih porodica, kao i osobe sa fizi?kim nedostacima, te lica sa rukom u gipsu.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!