Mađari i Rusini obeležavaju praznike

15 Jan 2012

Obeležavaju se Dani mađarske kulture i Nacionalni praznik Rusina

Vojvo?anski Ma?ari i Rusini ovog vikenda obeležavaju svoje nacionalne sve?anosti, Dane ma?arske kulture i Nacionalni praznik Rusina.

Povodom manifestacije Dani ma?arske kulture nagrade za životno delo dobili su amaterski glumac i reditelj Ferenc Lepar, kerami?arka Edita Fekete Nemeš, violinista Tibor Pekar i filmski reditelj Karolj Vi?ek

Na sve?anosti u Senti je istaknuto da kultura ima veliki zna?aj u održavanju identiteta i u povezivanju Ma?ara.

Organizovao ju je Kulturni forum vojvo?anskih Ma?ara, a prisustvovali su joj i predstavnici Kulturnog foruma Ma?ara iz Panonske nizije.

Dani ma?arske kulture obeležavaju se u znak se?anja na komponovanje himne „Himnusz”, pesme koja po?inje re?ima „Bože, blagoslovi Ma?are”, a koja je za himnu Ma?arske proglašena 1844. godine. Tekst je napisao Ferenc Kol?ei, a muziku Ferenc Erkel.

Centralna sve?anost obeležavanja Nacionalnog praznika Rusina u Srbiji bi?e održana danas u vojvo?anskom mestu ?ur?evo.

Izme?u ostalog, bi?e prezentovan program zaštite Rusinske škole, organizovana izložba likovnih umetnika iz ?ur?eva, kao i liturgija u Parohijalnoj crkvi Roždestva Presvete Bogorodice.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!