Ma kakva Evropa, hoćemo junice

17 Aug 2011

Priprema za negativni odgovor Brisela?

Otkrovenje koje je vicepremijer Božidar ?eli? ju?e podelio s javnoš?u o tome da su rešenja za carinske pe?ate, administrativne prelaze i u?eš?e kosovskih funkcionera na regionalnim skupovima – uslov za dobijanje statusa kandidata EU, ?ini se odgonetnulo je motive intenzivne antievropske kampanje koju su ovog leta otpo?eli najviši državni zvani?nici Srbije.

Novi kosovski trans u koji vladaju?a polti?ka elita poslednjih nedelja uvla?i javnost Srbije, spinuju?i je ponovo dilemama o podeli Kosova i smislu evropskih integracija bez Kosova, po svemu sude?i tek je pokušaj pripreme javnosti za eventualni negativan odgovor Brisela na zahtev Srbije za sticanje statusa kandidata.

Pošto su se mesecima bavili meštarenjem oko izbornih propisa i blanko ostavki, septembar su do?ekali zate?eni i u cajtnotu, i kad su pitanju navedeni uslovi vezani za dijalog s kosovskim vlastima, ali i drugi, me?u kojima su i zakoni o restituciji i javnoj svojini…

Iako i sam priznaje da su srpske vlasti sa setom uslova oko saradnje s Prištinom upoznate još u decembru prošle godine, cela stvar obnarodavana je tek pošto je dijalog zapao u ?orsokak, odnosno nakon incidenata na grani?nim prelazima na severu Kosova.

Po staroj praksi, i za nerešavanje pitanja pe?ata i u?eš?a kosovskih predstavnika na regionalnim forumima, krivica se traži na drugoj strani.

“Nije nikava tajna da smo u julu bili blizu rešenja, ali su jednostrane akcije Prištine obezvredile taj dijalog”, izjavio je za B92 Božidar ?eli?.

Vicepremijer zadužen za evrospek integracije zavapio je i da, eto, “postoje neki koji žele da pokvare poziciju koju je Srbija izgradila u Evropi i svetu”.

“U tom kontekstu treba shvatiti dešavanja na severu Kosova. Mi ?emo dati maksimum da do?emo do kompromisa kada su u pitanju pe?ati, ali nikako po cenu prelaska crvene linije naše državne politike”, izjavio je ?eli?.

A sude?i po porukama koje su se ovih dana mogle ?uti u javnosti, pa i od samog presdednika Srbije Borisa Tadi?a, koji je pripretio Evropskoj uniji da ?e u slu?aju pitanja ’Kosovo ili EU’, odgovor Beograda biti ’Kosovo’, nije izvesno kakvu politiku Beograd danas uopšte vodi prema Briselu.

No, ukoliko i ne bude kandidature do decembra, bi?e mosta kod Ade ciganlije i doga?anja naroda koja su ve? po?ela minulog vikenda kada je svih “65 hiljada” ?lanova, ro?aka, komšija i inih zainteresovanih lica iz obligacionog odnosa sa strankom gradona?elnika Beograda prošetalo od ?ukari?ke do novobeogradske obale Save.

Opštenarodno veselje zdušno su podržali gotovo svi mediji koji se intenzivno bave predsednikovim konkursom za imonovanje mosta u izgradnji. Ina?e, i sam predsednik dao je skroman doprinos u pisanju krštenice izjavom da bi “najviše voleo da se most zove Zoranov i Nenadov”!? Davanje imena mostovima postala je gotov predsednikova sklonost, još od kad je od “biznis klase” pokušao da iznudi “tajkunski most”, kao iskupljenje za kontroverzno ste?eno bogatstvo.

Za sad nije izvesno zašto pak poslednji predsednikov predlog gradska komisija Beograda nije uvrstila u “zvani?ne”, me?u kojima se se pak našli neki drugi tipa “žirafa”, patrijarh Pavle, Draža Mihailovi?…

Možda predsednik bude imao više sre?e ako se uo?i sve?anog mega otvaranja mega mosta krštencia bude izvla?ila iz bubnja. Još ako svojim veštinama pripomogne i “loto baka” Suzana Man?i?. Ko zna? Ovih dana donela je sre?u u vidu junica mnogim sto?arima iz sela u okolini Jagodine.

Svetlana Ratkov

Podelite ovu stranicu!