Lutkarski kurs za pedagoge

13 Feb 2013

Lutkarske igre su veoma važne u predškolskom obrazovanju, a pedagozima tokom školovanja nije pružena potrebna osnova za tu aktivnost

Udruženje ma?arskih predškolskih pedagoga ve? godinama redovno organizuje lutkarske kurseve, a proteklog vikenda kurs za pedagoge u vrti?ima je održan u Malom I?ošu.

Prema re?ima predsednice ovog udruženja Ane Seke, lutkarske  igre su veoma važne u predškolskom obrazovanju, a pedagozima tokom školovanja nije pružena potrebna osnova za tu aktivnost, iako su lutkarske predstave veoma važne za razvijanje sposobnosti govora mališana. Ona je dodala da je u ovogodišnjem ciklusu ovog svojevrsnog usavršavanja poseban naglasak stavljen i na ugradnju ma?arskih poslovica u dijaloge, budu?i da ih deca kroz lutkarske igare mnogo bolje pamte i u?e se njihovom koriš?enju.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!