Lučić: Ako se utvrde falsifikati, ponovo prebrojati sve glasove

09 Apr 2017

"Ako se falsifikuju izborni rezultati, nama izbori ne trebaju. Mi onda džaba bacamo pare na izbore, neka ih falsifikuju i završe taj posao"

Profesor matematike na Prirodno-matemati?kom fakultetu Zoran Lu?i?, koji se više od decenije bavi izborima, izjavio je da tvrdnje o falsifikovanju rezultata predsedni?kih izbora moraju biti zakonski ispitane i dodao da, ukolik se utvrde nepravilnosti na pojedinim bira?kim mestima, moraju da se obave provere na svim bira?kim mestima i da se utvrde pravi rezultati predsedni?kih izbora.

Povodom navoda izbornog štaba Saše Jankovi?a da su kontrolom 25 bira?kih mesta došli do dokaza da su Aleksandru Vu?i?u pripisana 964 glasa više nego što je dobio i to falsifikovanjem zapisnika, te da se može zaklju?iti da je na izborima potencijalno pokradeno 319.000 glasova, Lu?i? je rekao da ra?unica nije bitna ve? dokazi.

Lu?i? je za portal Insajder.net kazao da ra?unica koju je izveo izborni štab Saše Jankovi?a nije ni od kakvog zna?aja, ali njihove tvrdnje da imaju dokaze da su zapisnici sa bira?kih mesta falsifikovani, što je krivi?no delo, moraju biti proverene u skladu sa zakonom.

“Ono što su oni utvrdili, koliko razumem, da Vu?i? nije dobio onoliko glasova koliko je navedeno u zapisnicima sa pojedinih bira?kih mesta. Dakle, neko je falsifikovao zapisnik, nije ništa gurano u kutije. Odgovorne na ovim bira?kim mestima je, prema onome što je utvrdio Jankovi?ev štab, bilo baš briga šta je u kutijama. Bilo je važno samo da sastave zapisnik iz kog se vidi kako je dobar Vu?i?ev rezultat, iako taj rezultat ne odgovara broju glasova u bira?kim kutijama”, naveo je Lu?i?.

Uz ocenu da je falsifikovanje zapisnika “apsolutno neoprostivo”, Lu?i? je kazao da je od presudne važnosti da reaguju nadležne državne institucije.

“To mora zakonski da se goni. Vu?i? li?no mora da uhvati ljude koji su falsifikovali zapisnike na bira?kim mestima. Ako to ne uradi, ova država je u ozbiljnoj opasnosti. To zna?i da niko ne štiti zakonitost u ovoj državi. Odlu?iti da se ne goni zakonski takva stvar to je apsolutno neoprostivo. Zna?i da više nikad ne?emo imati poverenja u ljude koji sede na bira?kim mestima. To zna?i da džaba izlazimo na izbore. Ako se falsifikuju izborni rezultati, nama izbori ne trebaju. Mi onda džaba bacamo pare na izbore, neka ih falsifikuju i završe taj posao. Ovo mora zakonski da se goni, ra?unica nije bitna”, rekao je Lu?i?.

On smatra i da je, ukoliko se utvrdi da je ta?no da su zapisnici na pojedinim bira?kim mestima falsifikovani, neophodno da se obavi provera na svim bira?kim mestima i da se utvrde prave ?injenice, odnosno pravi rezultati predsedni?kih izbora.

(Beta, foto: Medija centar)

Podelite ovu stranicu!