LSV: Zašto je direktor Vodovoda podneo ostavku nakon šest dana?

28 Jun 2014

"Nije ni bilo za očekivati da se na toj poziciji zadrži dok ovo preduzeće pripada kadrovima pokreta Dinara-Drina-Dunav"

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine Novi Sad postavio je danas pitanje zbog ?ega je direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Pavle Se?ivanovi? nakon samo šest dana na ?elu preduze?a podneo ostavku.

“Teško je i zamisliti šta je interesna grupacija koja se do?epala nekoliko gradskih preduze?a mogla da zatraži od novog direktora Vodovoda, pa da on nakon svega deset, odnosno ukupno šest radnih dana podnese ostavku na tu funkciju”, piše u saopštenju LSV.

Ta stranka je ocenila da je Se?ivanovi?ev potez bio o?ekivan, jer je Se?ivanovi? “jedan od retkih ?asnih, poštenih i stru?nih ljudi koje je ova i ovakva gradska vlast imenovala na ?elo nekog od gradskih preduze?a, pa zato nije ni bilo za o?ekivati da se na toj poziciji zadrži dok ovo preduze?e pripada kadrovima pokreta Dinara-Drina-Dunav”.

“To je ona ista grupacija ?ijem su predsedniku bacali bombu pod automobil, i koja je uspela da za godinu dana pove?a broj zaposlenih u Urbanizmu za 35 odsto svojih ro?aka. Upravo zato, rekonstrukcija gradske vlasti nije i ne može biti dobra niti imati bilo kakav smisao, dok joj ve?inu dodaju grupacije ?iji je jedini cilj da svoju podršku unov?e direktorskim mestima u gradskim preduze?ima koja doslovno uništavaju”, saopštila je LSV.

Liga je podsetila da su gradski odbori SNS i DSS pre dve godine podneli krivi?nu prijavu zbog kupovine glasova u Novom Sadu, apostrofiraju?i tada Romsku demokratsku stranku (koja je u me?uvremenu postala pokret DDD) kao najve?eg krivca.

“Budu?i da ?itav slu?aj još nema epilog na sudu, a posebno ?injenicom da im je nakon ove, takozvane, rekonstrukcije SNS obezbedila i dalje u?eš?e u vlasti, ta grupacija je u poziciji da upravlja najvažnijim resursima u gradu, kao što su Vodovod i kanalizacija i Gradska ?isto?a, ?iji rad direktno može uticati na zdravlje i bezbednost gra?ana”, zaklju?ila je LSV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!