LSV: Vratiti versku nastavu u verske objekte

23 Jan 2016

Od uvođenja veronauke u škole, verska netolerancija ne opada već raste

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) zatražila je danas da verska nastava bude vra?ena u verske objekte jer “tamo jedino pripada”, i jer je po Ustavu u Srbiji crkva odvojena od države.

“Od gra?anskih i proevropskih politi?kih stranaka, nevladinog sektora, medija i gra?ana, a posebno od kolega sa univerziteta i nau?nih instituta o?ekujemo da podrže svaku inicijativu i pokušaj da se verska nastava vrati tamo gde jedino pripada – u verske objekte, a u školi promoviše nau?ni pogled na svet, ?iji su osnovi razum, laicizam i kriti?ko mišljenje”, navodi se u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da je uvo?enje veronauke u škole bio jedan od najtežih udaraca razvoju slobodnog pogleda na svet i kriti?kog mišljenja kod mladih generacija u Srbiji.

“U?enici bi u školama trebalo da u?e nau?ni pogled na svet, a religiju da izu?avaju samo kao jednu od društvenih pojava u okviru nekog od postoje?ih predmeta”, navodi se u saopštenju Stru?nog saveta za nauku i tehnološki razvoj LSV-a.

Ta stranka je podsetila da se veronauka 15 godina u?i u školama i ocenila da verska i svaki drugi oblik netolerancije ne opada, ve?, naprotiv, raste.

“U školi je mesto nau?nom pogledu, a u verskom objektu i u okviru porodice, ukoliko su njeni ?lanovi religiozni, verskom. Ne postoji nijedan pedagoško-psihološki, nau?ni, društveni, ni bilo koji drugi racionalan argument u prilog izvo?enja verske nastave u školama”, ocenjuje se u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!