LSV: Veliki korak ka EU, a sada uključiti i Vojvodinu

14 Dec 2015

Formirano više od 60 pregovaračkih timova, a samo u jednom od njih je jedan predstavnik Vojvodine

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) pozdravila je ve?eras otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije sa EU i zatražila da i pokrajinska administracija bude uklju?ena u pregovore.

“O?ekujemo da ?e Vlada Srbije sada pokazati da je shvatila ono što su i evropski zvani?nici prepoznali kao važnost – da u proces pregovora moraju biti uklju?ene i regionalne i lokalne vlasti jer preko 70 procenata svega o ?emu se pregovara upravo ?e morati da se implementira na nižim nivoima vlasti”, navodi se u saopštenju za javnost koje je potpisala visoka funkcionerka LSV Maja Sedlarevi?.

Ona je navela da je trenutno formirano više od 60 pregovara?kih timova, a samo u jednom od njih je jedan predstavnik Vojvodine.

“Vojvodina bi svakako morala da ima dominantnu ulogu u pregovara?kom poglavlju 11, koje se odnosi na oblast poljoprivrede, kao i u timu za pregovara?ko poglavlje 22 koje se odnosi na regionalnu politiku. Veliki doprinos bi predstavnici pokrajinske administracije mogli dati za poglavlja 23 i 24 u smislu zaštite i unapre?enja ljudskih prava, jer Vojvodina jeste primer koji drugi tek treba da slede i dosegnu”, kazala je Maja Sedlarevi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!