LSV: U toku je tajna privatizacija preduzeća Novi Sad-Gas

28 Aug 2015

Gasna mreža je imovina građana Novog Sada

Predsednik Gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) iz Novog Sada Aleksandar Kravi? zatražio je danas od gradskih vlasti da zaštite interes gra?ana i iz privatizacije Društvenog preduze?a „Novi Sad – Gas“ izuzmu gasnu mrežu.

Kravi? je na konferenciji za novinare upozorio da je u toku „tajna, tiha privatizacija” tog preduze?a i pozvao gradon?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a da „postupi po zakonu i zaštite interese grada i Novosa?ana tako što ?e ista?i zahtev da se iz privatizacije izuzme gasna mreža”.

Kako je rekao, LSV je došla do informacija koje govore da ?e u toku slede?e nedelje po?eti radnje koje dovode do potpune privatizacije ovog društvenog preduze?a.

„Gra?ani Novog Sada su kroz budžet, odnosno kroz ulaganja koja je svojevremeno sprovodio Zavod za izgradnju grada investirali u gasnu mrežu, ali i sami kroz pla?anje priklju?ka, a sada su u situaciji da ?e neko privatizovati mrežu koja je njihova”, rekao je Kravi?.

On je dodao da ?e onaj ko mrežu privatizuje imati monopol i mo?i da diktira cene, te da ?e šteta biti ve?a od afere sa ATP Vojvodina.

„Ne sme se dozvoliti da gasna mreža kao resurs u?e u privatizaciju, jer je ta mreža u svojini gra?ana, a njena vrednost prevazilazi višestruko vrednost štete koja je napravljena u aferi ATP Vojvodina. Ovde se radi o desetinama miliona evra”, kazao je Kravi?.

Zavod za izgradnju grada je u periodu od 1976. do 1992. godine investirao u primarnu gradsku gasnu mrežu, a gasno preduze?e nije moralo da pla?a koriš?enje gradskog gra?evinskog zemljišta, niti bilo kakve takse.

Zbog sukoba grada i rukovodstva „Novi Sad – Gas“ 1997, rukovodstvo tog preduze?a uspelo je da izdejstvuje pretvaranje tog preduze?a u društveno.

Nakon toga ono postaje potpuno samostalan subjekat u odnosu na grad Novi Sad, nastavljaju?i pri tom da ne pla?a zakup distributivnih gasnih mreža za sve ove godine, uprkos prometu od više stotina miliona evra.

Kravi? je dodao da je tom preduze?u ra?un blokiran duže od godinu dana zbog dugovanja „Srbijagasu“.

SPO: Sprema se tajna i hitna privatizacija DP Novi Sad-Gas

Srpski pokret obnove (SPO) pozvao je danas sve politi?ke stranke u Novom Sadu da se ujedine kako bi spre?ili pokušaj “hitne i tajne” privatizacije Društvenog preduze?a “Novi Sad-Gas”.

SPO je u saopštenju za javnost naveo da je “plja?ka imovine” gra?ana Novog Sada preko DP “Novi Sad-Gas” zapo?eta davno i dodao da ?e se finalizovati slede?e nedelje kroz privatizaciju tog preduze?a.

Ta stranka je podsetila da su Novosa?ani uložili veliki novac u izgradnju gasne mreže i ocenila da je jedino logi?no i pravno mogu?e rešenje da se to preduze?e vrati na upravu gradu.

“U takvom preduze?u, grad bi imao ve?inski udeo u vlasništvu, a suvlasnici bi bili i gra?ani koji su ulagali u izgradnju dela gasne mreže i time ga dokapitalizovali”, piše u saopštenju.

SPO je deo vladaju?e koalicije u gradskoj vlasti.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!