LSV traži uklanjanje grafita Treće Srbije

16 Jan 2015

Novosadsko JKP Gradsko zelenilo saopštilo je danas da će u toku sledeće nedelje ukloniti sve grafite Treće Srbije

Novosadski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštio je danas da gradona?elnik Novog Sada nije odgovorio na dopis koji je ta stranka uputila pre deset dana, a u kojem se traži da anti-grafiti jedinica ukloni grafite Tre?e Srbije koji se nalaze širom grada.

U pismu LSV se ocenjuje da ti grafiti ruže grad i stvaraju konfuziju, jer, kako se navodi, ne postoje tri Srbije, ve? jedna.

“Molimo da iskoristite svoj uticaj kako biste skrenuli pažnju ovoj grupaciji da prestane da ruži grad, a anti-grafiti jedinici naložite da te grafite ukloni”, poru?ili su novosadski ligaši gradona?elniku Milošu Vu?evi?u.

Oni su uz pismo dostavili i fotografije sa lokacijama grafita i ponudili svoju pomo? u prekre?avanju.

Vu?evi? je po?etkom decembra prošle godine oformio anti-grafiti jedinicu u Novom Sadu sa zadatkom da sa svih fasada ukloni grafite koji ruže taj grad.

Gradsko zelenilo: Ukloni?emo grafite Tre?e Srbije

Novosadsko JKP Gradsko zelenilo saopštilo je danas da ?e u toku slede?e nedelje ukloniti sve grafite Tre?e Srbije sa fasada u tom gradu.

U saopštenju koje je potpisao savetnik direktora za medije u Gradskom zelenilu Ivan Nožini? navodi se da ?e svi troškovi uklanjanja grafita biti ispostavljeni Tre?oj Srbiji, jer bi bilo nekorektno da ra?un snose poreski obeveznici Novog Sada.

“Napominjemo da ?emo nakon uklanjanja grafita Tre?e Srbije po istim kriterijumima po?eti da uklanjamo grafite ostalih politi?kih stranaka i organizacija. Ukoliko stranke nisu u mogu?nosti da snose troškove uklanjanja, apelujemo na njih da grafite sami prekre?e”, poru?io je savetnik direktora za medije u novosadskom JKP.

Prema njegovim re?ima, svaka politi?ka stranka na taj na?in da?e svoj doprinos akciji. Nožini? je izrazio o?ekivanje da ?e se zbog toga svi politi?ki ?inioci uklju?iti u nju.

U novosadskom Gradskom zelenilu su apelovali na sve stranke i organizacije da prestanu sa ispisivanjem grafita.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!