Čanak optužio episkopa Irineja za skidanje table Srđana Aleksića

07 Oct 2014

SPC: Nemamo ništa protiv Prolaza Srđana Aleksića

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad ?anak optužio je danas ba?kog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja da koristi “jadnjikave” izgovore kako bi objasnio zašto je crkva skinula table sa nazivom Prolaza Sr?ana Aleksi?a iz tog pasaža u centru grada.

“To su jadnjikavi izgovori za sopstvena politi?ka nepo?instva. Irinej Bulovi? i njegova infrastruktura su dužni da daju mnogo ta?nije odgovore o celom tom slu?aju”, rekao je ?anak novinarima.

Prema njegovim re?ima, Sr?an Aleksi?, mladi? kojeg su 1993. godine ubili u Trebinju jer je branio svog prijatelja Alena Glavovi?a, jedan je od najsvetlijih primera iz ratnih devedesetih godina, po ?ijem bi imenu u svakom gradu svaki glavni bulevar ili ulica trebalo da nose ime.

?anak je povodom obeležavanja sedme godišnjice velikog antifašisti?kog skupa u Novom Sadu rekao da svako ko radi na tome da se zaborave žrtve fašizma, zapravo radi na tome da se zlo?ini ponove.

On je podsetio da su 7. oktobra 2007. godine mirnu kolonu antifašista u Novom Sadu napali neonacisti i istakao da taj napad, u kojem je bilo i povre?enih, nikada ne samo da nije dobio sudski epilog, nego nikada nije održan ni glavni pretres.

?anak je podsetio i da nikada nije rasvetljeno ubistvo gardista na Top?ideru, da nikada javnost nije saznala ko su bili jataci haških optuženika Ratka Mladi?a i Radovana Karadži?a, da u Srbiji više nema Zakona o lustraciji, da zakon o zabrani fašisti?kih organizacija i isti?anja fašisti?kih simbola nikada nije zaživeo.

Dodao je da nema ništa protiv toga da se na paradi povodom 70. godišnjice od oslobo?enja Beograda na?u i obeležja svih onih ?etni?kih jedinica koje su u?estvovale u osloba?anju, ali je istakao da “mali problem” predstavlja ?injenica da takvih jedinica naprosto nije bilo.

“Savetnici ?etni?kih vojvoda besramno pokušavaju da falsifikuju istoriju i da od saradnika okupatora naprave oslobodioce, pod izgovorom nekakvog nacionalnog pomirenja. To im ne?emo dozvoliti”, poru?io je ?anak.

SPC: Nemamo ništa protiv Prolaza Sr?ana Aleksi?a

Sekretar ba?kog episkopa Srpske pravoslavne crkve Vladan Simi? izjavio je danas da ?e tabla sa nazivom Prolaza Sr?ana Aleksi?a biti vra?ena na mesto kada radovi u tom pasažu u centru grada budu završeni i dodao da crkva nema ništa protiv tog naziva.

Simi? je novinarima rekao da je Sr?an Aleksi? svojom žrtvom u?inio pravo “hriš?ansko delo”, jer “nema ve?e ljubavi nego dati život za bližnjeg”.

Sr?ana Aleksi?a ubili su u januaru 1993. godine pripadnici Vojske Republike Srpske, jer je branio svoga sugra?anina, Bošnjaka Alena Glavovi?a.

Vladan Simi? je optužio potpredsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jovanovi?a da “politizuje” pri?u o Prolazu Sr?ana Aleksi?a i da na taj na?in pokušava da iza?e iz “magle”.

On je Jovanovi?a optužio da je nepozvan došao u prolaz koji je crkveno vlasništvo, da je iznosio neistine i obmanjivao javnost i ponovio da ?e tabla biti vra?ena kada radovi u prolazu budu završeni, ali nije mogao da precizira kada ?e se to desiti.

Objasnio je da je ideja da se prolaz uve?e zatvori, kako ne bi sluzizo kao “javni toalet” i “okup;ljalište narkomana”.

Aleksandar Jovanovi? ju?e je pozvao crkvu i gradske vlasti da vrate tablu sa nazivom prolaza i podsetio da je taj prolaz dobio ime Sr?ana Aleksi?a odlukom Skupštine grada Novog Sada, iz marta 2009. godine.

“Skidanjem ove table došli smo do toga da opet postavljamo pitanje da li je došlo vreme da zaboravljamo deo istorije i njen krvav, ružni deo. Sr?an Aleksi? je nešto svetlo u tom delu istorije”, kazao je Jovanovi?.

Vladan Simi? je dodao da je o ?itavom slu?aju jutros razgovarao i sa ocem pokojnog Sr?ana, Radetom Aleksi?em i da ga je oabvestio da crkva nema ništa sa “politizacijom” celog slu?aja.

Tabla je skinuta pre nekoliko meseci, kada su bili zapo?eti radovi na renoviranju prolaza.

LSV traži da se vrati tabla Sr?ana Aleksi?a, SPC tvrdi da je to “politi?ka igra”

Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Aleksandar Jovanovi? apelovao je u ponedeljak na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i na nadležne gradske organe da vrate tablu sa imenom Sr?ana Aleksi?a u prolaz u centru Novog Sada.

Jovanovi? je novinarima rekao da je tabla u Prolazu Sr?ana Aleksi?a, koja je skinuta pre više meseci uo?i po?etka obnove zgrade na kojoj se nalazi, simbol istorije Srbije koja se ne sme zaboraviti, bez obzira koliko krvava ona bila.

Zgrada u kojoj se prolaz nalazi, vra?ena je SPC u procesu restitucije nakon što joj je oduzeta posle Drugog svetskog rata, i sada se u njoj nalazi Crkvena opština, kao i Radio-televizija Beseda.

“Skidanjem ove table došli smo do toga da opet postavljamo pitanje da li je došlo vreme da zaboravljamo deo istorije i njen krvav, ružni deo. Sr?an Aleksi? je nešto svetlo u tom delu istorije”, kazao je Jovanovi?.

On je dodao da je skidanje table osetljivo pitanje, i ocenio da tabla mora biti vra?ena jer ?e tako biti obezbe?eno “poštovanje institucije države”, odnosno Skupštine grada Novog Sada koja je donela odluku o imenovanju pasaža.

Predstavnik SPC Zoran Latinovi? je novinarima rekao da su radovi na zgradi i u pasažu još uvek u toku i da ?e tabla biti vra?ena ?im budu gotovi, ali nije imao ta?nu informaciju kada ?e to biti.

On je zapitao Jovanovi?a, zašto je baš ovaj prolaz odre?en da bude imenovan imenom Sr?ana Aleksi?a u vreme kada je zapo?et proces vra?anja prolaza i zgrade Crkvenoj opštini.

Na pitanje da li crkvi smeta to ime, Latinovi? je rekao da to nije slu?aj, ve? da smatra da je to imenovanje bilo “deo politi?ke igre i nadmetanja sa SPC”.

Pasaž u centru Novog Sada dobio je Aleksi?evo ime 23. jula 2009. godine, inicijativu za njegovo imenovanje pokrenula je koalicija nevladinih organizacija Gra?anska Vojvodine jer je taj pasaž jedno od najomiljenijih okupljališta mladih u Novom Sadu. Nakon toga je još nekoliko gradova u celom regionu sledilo ovaj primer.

Sr?an Aleksi? bio je mladi? iz Trebinja, koji je za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji zaštitio od smrti sugra?ana bošnja?ke nacionalnosti, zbog ?ega je na smrt prebijen od strane pripadnika Vojske Republike Srpske.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!