LSV traži da bivša ministarka odgovara za štetu poljoprivrednicima

23 Sep 2016

Odgovornost ministra u Vladi Republike Srbije ne prestaje onog momenta kada mu je mandat završen

Predsednik Lige paora Vojvodine i ?lan predsedništva Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Miloš Šibul tražio je danas da nadležni organi utvrde ta?nu odgovornost bivše ministarke poljoprivrede Snežane Bogosavljevi? Boškovi? jer je Evropska unija odbila zahtev za akreditaciju Srbije za koriš?enje novca iz IPARD fondova i da ona u skladu sa tim i odgovara.

U pisanoj izjavi Šibula se navodi da je ?injenica, da je Evropska unija odbila zahtev za akreditaciju Srbije, zbog ?ega 175 miliona evra ostaje nedostupno za ovdašnje poljoprivrednike, mlekare, proizvo?a?e mesa, povr?a i vo?a, pored velike štete doma?oj poljoprivredi, nanela i veliku sramotu Republici Srbiji.

“Odgovornost ministra u Vladi Republike Srbije ne prestaje onog momenta kada mu je mandat završen. Zato je važno da nadležni organi utvrde ta?nu odgovornost bivše ministarke poljoprivrede Snežane Bogosavljevi? Boškovi? i da ona u skladu sa tim i odgovara”, istakao je Šibul.

On je dodao da je tokom svog mandata, tadašnja ministarka Snežana Bogosavljevi? Boškovi? u više navrata najavljivala da ?e sredstva iz IPARD fondova biti na raspolaganju poljoprivrednicima od po?etka 2016. godine, te da ?e novca biti i za investicije u izgradnju i rekonstrukciju objekata, nabavku nove mehanizacije i opreme.

“Tvrdila je da ?e poljoprivrednicima kroz IPARD biti na raspolaganju od 5.000 evra do dva miliona evra, zavisno od programa za koji se opredele, kao i starosti podnosioca zahteva, te da ?e povra?aj sredstava iznositi izme?u 60 i 70 odsto. Za sve to vreme, bila je nesposobna da obezbedi dovoljan broj stru?njaka i organizuje  optimalan rad Uprave za agrarna pla?anja, a što je na kraju bio i razlog za odbijanje akreditacije Srbije za koriš?enje novca iz IPARD fondova”, istakao je funkcioner LSV.

Šibul je naveo i da ono što je, me?utim, bivša ministarka uspela za vreme svog predugog dvoipogodišnjeg mandata jeste to da su subvencije poljoprivrednicima smanjene na tre?inu, da je donet katastrofalan Zakon o poljoprivrednom zemljištu kojim se državna zemlja, pod sumnjivim okolnostima, poklanja nekakvim investitorima, a Vlada Republike Srbije je donela i zaklju?ak koji je legalizovao uzurpaciju državne zemlje.

“Ljudi koji žive od poljoprivrede to nisu zaboravili. Verujemo da ?e jednoga dana i za sve to odgovarati”, poru?io je Šibul.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!