LSV: Srbija će ostati jedina država na Balkanu koja neće biti u EU

04 Jun 2017

"Srbija do sada otvorila samo osam poglavlja u pregovorima o pristupanju, a Crna Gora čak 26"

Liga socijademokrata Vojvodine (LSV) ocenila je danas da izjava v.d. premijera i ministra inostranih poslova Ivice Da?i?a da gra?ani Srbije sve više gube poverenje u pristupni proces Srbije Evropskoj uniji predstavlja jasan signal da Vlada Srbije nema jasnu strategiju u procesu evropskih integracija.

“Nedostatak jasne strategije vidljiv je na svakom koraku, a za to je najmanji krivac Evropska unija. ?injenica da je Srbija do sada otvorila samo osam poglavlja u pregovorima o pristupanju, a na primer Crna Gora ?ak 26, govori da je mogu? i ozbiljniji pristup evropskim integracijama”, navodi se u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da je Da?i?eva najava da ?e Srbija ovim tempom sva poglavlja zatvoriti za deset godina “veoma optimisti?na”.

“Ako se nastavi politika ‘korak napred/korak nazad’, Srbija ?e ostati jedina država Balkana koja ne?e ni u?i u EU”, naveo je LSV.

Ta stranka je ocenila da Srbija “luta” u spoljnoj politici, što se najjasnije uo?ava u neusaglašenosti spoljne politike Srbije sa EU po pitanju odnosa prema Ruskoj federaciji.

“EU je sistem koji nije savršen, ali je ?lanstvo u tom sistemu prilika da Srbija najzad postane država vladavine prava, koja ?e biti garantovana u snažnim institucijama. EU je i garant dobrih odnosa u regionu. Suprotno od EU stoje nesigurnost, vladavina nepravde i loši odnosi u regionu. Izbor je na nama! Brzinu pristupanja odre?ujemo mi, a ne evropska administracija”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!