LSV: Osuditi atmosferu tolerancije prema četništvu

02 Jun 2017

"Jasan je negativan uticaj sudskih odluka kojima su rehabilitovani neki od vodećih četničkih komandanata"

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) upozorila je danas na opaanost od stvaranja atmosfere u društvu koje dovode do glorifikacije ?etništva, a da to ne nailazi ni na kakavu osudu vladaju?ih struktura.

“Kada se na ulazu u Novu Pazovu pojave slike ?etni?kog generala Draže Mihailovi?a, komandanta Dinarske ?etni?ke divizije i popa Mom?ila ?uji?a, veli?ine zida sa porukom ‘Nikad ne zaboravi ko ti je bio ?ed – ?etnici sever’, jasan je negativan uticaj sudskih odluka kojima su rehabilitovani neki od vode?ih ?etni?kih komandanata”, navodi se u saopštenju funkcionera te stranke Dejana Keresteša

U saopštenju se isti?e da posebno zabrinjava što se ovakvi ispadi doga?aju i u Vojvodini koja je poznata po svojoj antifašisti?koj prošlosti i gde ?etni?ki pokret nije ni postojao.

“Nemušta reakcija države i njenih institucija kao i društvenih ?inilaca na pojavu da se veli?aju najistaknutije li?nosti kolaboracinisti?kog ?etni?kog pokreta, odgovorne za brojne zlo?ine nad civilnim stanovništvom tokom Drugog svetskog rata, dovode društvo u Srbiji i regionu do sve ve?eg porasta tenzija, jer ideolopoklonstvo prema ratnim zlo?incima jedne balkanske države povla?i za sobom veli?anje ratnih zlo?inaca u drugoj”, napominje LSV.

Ta stranka zatražila je od nadležnih institucija i relevantnih društvenih faktora da se jasnije izjasne o teleranciji na glorifikaciju ?etništva delom prouzrokovanih sudskom rehabilitacijom Draže Mihailovi?a i Nikole Kalabi?a, nekadašnjeg komandanta Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini, kojima su proglašene ništavim odluke Državne komisije za utvr?ivanje ratnih zlo?ina okupatora i njihovih pomaga?a tokom Drugog svetskog rata, donetih od marta do septembra 1945.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!