LSV: Od reorganizacije EPS-a samo štete, vratiti Elektrovojvodinu

27 Nov 2016

"Iz Beograda se ne vide kvarovi niti potrebe stručnjaka na terenu, nego samo potrebe za centralizovanim javnim nabavkama”

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) ocenila je danas da poslovanje Elektroprivrede Srbije (EPS) nakon reorganizacije i centralizovanja svih pet privrednih društava za distribuciju elektri?ne energije “prate samo afere i štete”, umesto najavljenih velikih ušteda u poslovanju.

“Umesto silnih ušteda, kojima je pravdano centralizovanje svih pet privrednih društava za distribuciju elektri?ne energije u Srbiji uklju?uju?i i Elektrovojvodinu, poslovanje EPS-a nakon reorganizacije kompanije prate samo afere i štete. Sve je ja?i utisak da je cilj takve reorganizacije, izvedene po savetima konsultantskih ku?a dovedenih pod sumnjivim okolnostima, obezvre?ivanje EPS-a, kako bi neko tu kompaniju kupio što jeftinije”, ocenjuje se u saopštenju koje je potpisao pokrajinski poslanik LSV-a Robert Kolar.

Dodao je da ?e LSV nastaviti da insistira da se sistem EPS-a decentralizuje, a da se Elektrovojvodini vrati status preduze?a zaduženog za razvoj i održavanje elektrodistributivnog sistema i brigu o potroša?ima elektri?ne energije na teritoriji Vojvodine.

Prema njegovim re?ima, ukoliko je ta?no pisanje pojedinih medija da je EPS ošte?en za više desetina miliona evra, nije dovoljno samo da ?itava afera dobije epilog na sudu, ve? bi “u svakoj normalnoj zemlji” bilo logi?no i da resorni ministar Aleksandar Anti? podnese ili barem ponudi ostavku iz moralnih razloga.

“U me?uvremenu, stru?njaci i inženjeri koji su decenije proveli brinu?i o razvoju, na primer, jedne Elektrovojvodine i mladi ljudi koji su školovani da ih naslede u tom iskustvu, sada su u zape?ku, dok glavnu re? vode japiji u Beogradu, sa politi?kim vezama. Iz Beograda se ne vide kvarovi niti potrebe stru?njaka na terenu, nego samo potrebe za centralizovanim javnim nabavkama”, naveo je Kolar.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!