LSV: Nedimović da kaže kako će sprečiti da stranci kupuju zemlju

06 Jul 2017

"Ministar potcenjuje obavezu da javnost upozna sa rešenjima"

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) zatražila je od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovi?a da hitno pristupi izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se ublažile posledice stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji omogu?ava prodaju zemlje strancima, te da obavesti javnost i ažurnije pokrene javnu raspravu o koracima koje Ministarstvo priprema u tom pogledu.

Narodna poslanica LSV Olena Papuga poru?ila je da je za tu stranku potpuno neprihvatljiv “potcenjiva?ki pristup i ignorisanje” potrebe detaljnog upoznavanja javnosti o prodaji oranica strancima, koje ?e nastupiti za 57 dana ako se ne izmeni Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

Ona je u saopštenju za javnost ocenila da je takav pristup o?igledan primer neprofesionalnosti državnih službenika Ministarstva poljoprivrede.

“Predsednik LSV i narodni poslanik Nenad ?anak prošle nedelje, u sredu 28. juna u Narodnoj skupštini Republike Srbije podneo je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ni posle sedam dana nema odgovora iz Ministarstva ni Ligi, ni javnosti o tome da li je ovaj predlog prihva?en”, istakla je Papuga.

Podsetila je da LSV u više navrata postavljala pitanje o potezima koje Vlada i Ministarstvo pripremaju, ali i ponudila saradnju na rešavanju ovog važnog pitanja za gra?ane.

“Ignorisanje ovih inicijativa pokazuje neuvažavanje politi?ke partije koja se najduže i najozbiljnije bavi pitanjem pripreme efikasnih predloga izmene ovog zakona”, navela je Papuga.

Dodala je da se to neuvažavanje predstavnika drugih politi?kih partija možda može pripisati vi?enju politi?kog opho?enja predstavnika Ministarstva , ali da za potcenjivanje obaveze da se javnost upozna sa rešenjima koje Ministrstvo priprema i otvori javna rasprava ne postoji nikakvo racionalno opravdanje.

“Šturo obaveštenje koje je dato 12. marta, u toku izborne kampanje, da ?e Srbija zaigrati na kartu izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu i pokušati komplikovanjem uslova prodaje da ograni?i broj stranaca koji bi mogli da konkurišu za srpske oranice i kratka vest o uslovima kupovine koju je objavila dnevna novina, nije ni blizu onoga što je Ministarstvo dužno da objasni zabrinutim poljoprivrednicima, stru?noj javnosti i gra?anima Srbije”, ukazala je Papuga.

Ona je pozvala resornog ministra da iskoristi znanje i dobru volju ljudi koji su spremni da se uklju?e u rešavanje ovog pitanja dok još nije kasno, dodavši da je obaveza prodaje zemlje strancima po SSP-u samo “vrh ledenog brega”.

Objasnila je da, ako se za ovo pitanje ?ak na?e i najbolje rešenje, ostaje pitanje stranih firmi koje osnivaju društva sa ograni?enom odgovornoš?u i na taj na?in kupuju naše oranice.

“Liga socijaldemokrata Vojvodine poziva predstavnike Ministarstva da zaborave strana?ke pripadnosti i da zbog politi?ke zatvorenosti ne dovode u pitanje uklju?ivanje svih relevantnih faktora u traženje najboljeg rešenja za prevazilaženje problema koji mogu da nastanu 1. septembra, ako se Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne pripremi na najbolji na?in”, poru?ila je Papuga.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!