LSV najoštrije osudio poništavanje presude Stepincu

22 Jul 2016

"Prošlost koja se ne savlada najčešće se vraća u još težem obliku. Naš region bi ovu lekciju mogao da nauči na teži način”

?lan Politi?kog saveta Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Milivoj Bešlin danas je najoštrije osudio odluku hrvatskog suda da poništi presudu nekadašnjem zagreba?kom nadbiskupu Alojziju Stepincu i ocenio da je re? o još jednom “opasnom revizionisti?kom potezu” na postjugoslovenskom prostoru.

“Nadbiskup Stepinac je, izvan svake razumne sumnje, vrlo aktivno kolaborirao sa zlo?ina?kim režimom ustaške NDH i prema zakonima tadašnje Jugoslavije i Hrvatske zbog toga je bio osu?en. Nove ?injenice koje bi opovrgle utvr?ene ?injenice nisu se pojavile, pa se zbog toga odluka o njegovoj sudskoj rehabilitaciji može oceniti samo kao politi?ki revizionizam, motivisan ideološkim nacionalisti?kim motivima”, naveo je Bešlin u saopštenju za javnost.

On je ocenio da su se postjugoslovenska društva, za koja je rekao da su zasnovana na etnocentrizmu i nacionalisti?koj ideologiji, odavno odrekla vlastite antifašisti?ke prošlosti.

“Nacionalizmi svih naroda u Jugoslaviji završili su Drugi svetski rat u kolaboraciji, bore?i se aktivno protiv antifašisti?kog partizanskog pokreta. Zbog toga se njihovi ideološki naslednici trude da ih oslobode te istorijske stigme i odgovornosti”, naveo je Bešlin.

Dodao je da je Srbija na sli?an na?in rehabilitovala pripadnike i komandante brojnih kvislinških i kolaborantskih formacija, uklju?uju?i i Dražu Mihailovi?a, dok je postupak rehabilitacije Milana Nedi?a u toku.

“Vladika blizak fašisti?kom ‘Zboru’ Dimitrija Ljoti?a, Nikolaj Velimirovi?, ve? je od strane SPC proglašen za sveca. Sli?nim putem kao ve?inska, krenule su i ostale nacionalne zajednice u Srbiji – pre svih ma?arska i bošnja?ka, rehabilitacijama ‘svojih’ kvislinga iz Drugog svetskog rata”, naveo je Bešlin.

Prema njegovim re?ima, moralno pravo za osudu rehabilitacija u susednim zemljama može se ste?i samo istovetnim tretiranjem “svojih” i “tu?ih” kolaboranata sa fašizmom.

“Svaka saradnja sa fašizmom je bila zlo?in, a prošlost koja se ne savlada naj?eš?e se vra?a u još težem obliku. Naš region bi ovu lekciju mogao da nau?i na teži na?in”, ocenio je istori?ar Milivoj Bešlin.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!