LSV: Nacrt statuta ne narušava funkcije Skupštine Srbije

26 Sep 2008

Liga

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) ocenila je danas da su u potpunosti neta?ne tvrdnje Demokratske stranke Srbije (DŠ) da se u Nacrtu statuta Vojvodine nalaze odredbe kojima se narušavaju pojedine funkcije Skupštine Srbije. Prema navodima DSS, ?lan 34. Nacrta statuta Vojvodine je sporan jer predvi?a da Skupština Vojvodine predlaže mrežu sudova i sve nosioce pravosudnih funkcija.
Predsednik poslani?ke grupe LSV – Zajedno za Vojvodinu u pokrajinskom parlamentu Branislav Bogaroški izjavio je da je delimi?no istinita konstatacija da se tim nacrtom predvi?a da Skupština Vojvodine dobije pravo da predlaže mrežu sudova, ali da se time ni na koji na?in ne narušava jedinstvo sudske vlasti na ?itavoj teritoriji Srbije. “Nacrt statuta predvi?a isklju?ivo inicajalno pravo za predlaganje mreže sudova na teritoriji Vojvodine, a kona?nu odluku donosi Skupština Srbije, koja može da prihvati takav predlog, ali i da ga odbije”, kazao je Bogaroški, a prenosi Informativna služba LSV-a Prema njegovim re?ima, potpuno je neistinita i konstatacija da Skupština Vojvodine predlaže i “sve nosioce pravosudnih funkcija”, jer takva odredba ne postoji u Nacrtu statuta.
Bogaroški je rekao i da su nosioci pravosudnih funkcija sve sudije i svi javni tužioci u sudovima i tužilaštvima, a za njih nije predvi?eno da ih predlaže Skupština Vojvodine. Nacrt statuta samo predvi?a da Skupština Vojvodine predlaže ?lana Visokog saveta sudstva, ?lana Državnog ve?a tužilaca i kandidata za sudiju Ustavnog suda. Te predstavnike Vojvodine u pravosudnim institucijama predvi?a neposredno i sam Ustav Srbije, kazao je Bogaroški. On je dodao je da se nacrtom Statuta samo predvi?a inicajalno pravo Skupštine Vojvodine da odredi koji su to kandidati iz pokrajine najbolji za ove funkcije, a odluku o njihovom izboru kona?no donose organi republike, predvi?eni Ustavom i zakonima. “Inicijalnim mogu?nostima Skupštine Vojvodine, ni na koji na?in se ne narušava jedinstvo sudske vlasti na teritoriji Srbije i te tvrdnje preostalih ‘legalista’ u stranci Vojislava Koštunice jednostavno nemaju veze sa istinom. A to može da zna?i da su ili zlonamerni, ili poslovi?no neobavešteni, ili sve to zajedno”, kazao je Bogaroški.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!