LSV: Krivično da odgovara svako ko unižava zastavu

27 Feb 2013

Danas se navršilo devet godina od usvajanja zastave Vojvodine

Liga socijaldemokrata Vojvodine saopštila je danas da od nadležnih organa o?ekuje da krivi?no gone svakog ko pali ili cepa zastavu Vojvodine.

“O?ekujemo od nadležnih državnih organa da reaguju po službenoj dužnosti i da svi koji pale, cepaju ili na bilo koji drugi na?in unižavaju zastavu Vojvodine za to i krivi?no odgovaraju”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima te stranke, u?estale napade na autonomiju Vojvodine u proteklom periodu pratilo je paljenje i cepanje zastave Vojvodine, a politi?kim pritiscima se i dalje onemogu?ava da ova zastava bude istaknuta u 10 od 45 vojvo?anskih opština.

Postojanje zastave Vojvodine i ostalih znamenja autonomne pokrajine definisano je i garantovano ?lanom 183. Ustava Srbije, a Odluku o zastavi Vojvodine pokrajinski parlament je doneo 27. februara 2004. godine.

“Budu?i da je AP Vojvodina ustavna kategorija i da je pravo na simbole garantovano Ustavom, postoje svi uslovi za pokretanje krivi?ne odgovornosti prema onima koji su palili zastavu, koji je na jedan nedoli?an na?in skidaju ili spre?avaju njeno isticanje”, piše u saopštenju.

LSV je najavila da ?e u Skupštini Srbije podneti predlog za izmenu i dopunu Zakona o grbu, himni i zastavi Srbije kako bi se i na taj na?in preciziralo da na teritoriji Pokrajine zastava Vojvodine ima isti tretman kao zastava Srbije i da svi koji ne poštuju zastavu Vojvodine snose iste posledice kao i oni koji ne poštuju republi?ku zastavu.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!