LSV: Kako je moguće da Srbija nije u stanju da kazni neonaciste?

29 Aug 2017

"Poruka da napad na antifašiste može proći i prolazi nekažnjeno"

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) poru?ila je da ne?e dozvoliti da se zataška napad na antifašisti?ku kolonu u Novom Sadu, koji se dogodio u oktobru 2007. godine.

U Višem sudu u Novom Sadu danas je ponovo odloženo su?enje vo?i zabranjene neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidovi?u i Nedeljku Peši?u, osumnji?enima da su napadom na u?esnike antifašisti?ke šetnje izazvali nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost.

“Ne može a da se ne primeti da skoro decenijsko izbegavanje pravde šalje poruku da napad na antifašiste može pro?i i prolazi nekažnjeno”, upozorava se u saopštenju funkcionerke LSV Maje Sedlarevi?.

U saopštenju se napominje da je Srbija je podnela strašne i herojske žrtve u borbi protiv fašizma, te da ima sva prava da bude ponosna na svoj antifašizam i Narodnooslobodila?ku borbu, “ali i jasnu obavezu da ?uva uspomenu na njih i oštro kazni sve one koji bi hteli da to promene”.

“Kako je mogu?e da Republika Srbija, deset godina nije u stanju da kazni neonanaciste koji su napali antifašisti?ku kolonu u Novom Sadu 7. oktobra 2007”, zapitala je Maja Sedlarevi?.

Ta ?injenica, kako je ocenila, u znatnoj meri je umanjila efekat zabrane rada Nacionalnog stroja od strane Ustavnog suda i omogu?ila da njihova obeležja i ideje nastavi takozvani Nacionalni srpski front.

“Neonacisti?ki pozdravi i napad na antifašisti?ku kolonu i to na Keju žrtava racije gde su fašisti i nacisti bacali naše gra?ane pod led, bio je i ostao zlo?in koji ne?e biti ni zaboravljen niti ublažen vremenom. Liga socijaldemokrata Vojvodine ?e biti strpljiva. I ne?e dozvoliti da se on zataška”, poru?ila je Maja Sedlarevi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!