LSV: JP ne radi, a kupuje podmetače za noge

08 Mar 2016

...i službeni automobil od 11 hiljada evra

Potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) u Zrenjaninu Aleksandar Rudi? izjavio je danas da novo javno preduze?e Zona još uvek nije po?elo da radi posao zbog kojeg je osnovano.

Rudi? je novinarima u Zrenjaninu rekao da je Zona osnovana pre dve godine, a da ga je zbog problema prilikom registracije gradska skupština dva puta osnivala. Prema re?ima funkcionera zrenjaninske LSV, to preduze?e je u me?uvremenu promenilo ve? dva v.d. direktora.

Aleksandar Rudi? je naveo i da sve to nije spre?ilo rukovodstvo preduze?a da kupe Škodu Rapid, koja vredi više od 11 hiljada evra.

“Pored nabavke automobila, ovo preduze?e ima i druga upitna izdvajanja. Najviše para u poslovanju preduze?a oti?i ?e na zarade 15 zaposlenih, a predvi?ena je i naknada ?lanovima Nadzornog odbora od 800 hiljada dinara. Za reprezentaciju i ugostiteljske usluge planira se 420 hiljade dinara, za nabavku podmeta?a za noge zaposlenih predvi?eno je 75 hiljade dinara, a planirana su ?ak i izdvajanja da zaposleni na ra?un gra?ana idu kod o?nog lekara”, istakao je Rudi?.

On je ocenio da se pokazalo da su sumnje, da umesto najavljene štednje i racionalizacije administracije, gradska vlast osniva novo javno preduze?e prvenstveno zbog zapošljavanja strana?kih kadrova, bile opravdane.

“Još uvek nisu sklopljeni ugovori sa komunalnim preduze?ima, niti je definisan iznos koji ?e komunalna preduze?a pla?ati Zoni, i što je najvažnije iz ovog preduze?a nisu definisali na koji na?in ?e poboljšati ubiranje naknade za komunalne usluge što je i svrha njihovog osnivanja”, kazao je potpredsednik LSV u Zrenjaninu.

On je poru?io da Zrenjanin zaslužuje bolje i pozvao gra?ane da razmisle o tome kako žele da njihovi životi izgledaju u narednom periodu i da na predstoje?im lokalnim izborima izaberu odgovorne ljude koji se drže date re?i i koji ?e gradom upravljati, kako je rekao, doma?inski, vode?i ra?una o interesima gra?ana, a ne li?nim i partijskim interesima.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!