LSV: Izručiti troje radikala Tribunalu

31 Mar 2017

"Izručenjem bi se poslala poruka da aktuelna vlast nije saučesnik u teškom delu prikrivanja i zataškavanja ratnih zločina"

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) izrazila je zabrinutost zbog odbijanja vlasti u Srbiji da poštuju me?unarodno pravo i izru?e troje radikala Tribunalu za ratne zlo?ine, te pozvala na izmenu Zakona o saradnji sa Me?unarodnim krivi?nim sudom za ratne zlo?ine, kako bi i prikrivanje zlo?ina i zastrašivanje svedoka bilo uvršteno u dela koja podležu izru?enju.

“Pozivamo i Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom da se ne zaklanja iza drugih institucija, ve? da preuzme odgovornost i izru?i troje radikala, kako se Srbija ne bi uskoro našla u mnogo ve?em problemu, jer me?unarodna zajednica ne?e odustati od zahteva za izru?enje. Osim što je to politi?ki neophodno, izru?enje troje radikala bi na moralnoj ravni poslalo poruku da aktuelna vlast i državni organi nisu sau?esnici u teškom delu prikrivanja i zataškavanja ratnih zlo?ina”, navodi se u saopštenju generalnog sekretara LSV Bojana Kostreša.

Podse?a se da se iza navoda da su okrivljeni zbog „nepoštovanja suda“, nalaze vrlo teške optužbe, sa mnoštvom dokaza, za pritiske na svedoke ratnih zlo?ina, upu?ene pretnje i druge vidove pritisaka.

“Osnovana je pretpostavka da bi i presuda njihovom lideru Vojislavu Šešelju bila druga?ija da se njegova stranka, a u prvom redu troje okrivljenih, nisu služili pritiscima i pretnjama kako bi zastrašili svedoke radikalskih ratnih zlo?ina i time prikrili odgovornost njihovog lidera”, napominje Kostreš.

On je ukazao i da se iz ?injenice da je vlast u Srbiji stala uz osumnji?ene za pretnje svedocima može zaklju?iti da je i država blagonaklono gledala na ove kriminalne akte.

Kostreš je zatražio i da se u sklopu predstoje?ih promena Ustava, koje su neophodne, uklju?i i odredba o prevlasti ma?unarodnog zakonodavstva nad nacionalnim, dodaju?i da je to jedan od zahteva i Venecijanske komisije kada je re? o ustavnim promenama u Srbiji.

nterpol je na zahtev Haškog tribunala raspisao crvene poternice za troje radikala optuženih za nepoštovanje suda, saopšteno je iz Haga.

Haški sud saopštio je danas da je Interpol 24. marta obavestio Tribunal da je izdao crvene poternice za hapšenjem Petra Joji?a, Jova Ostoji?a i Vjerice Radete zbog slu?aja koji je protiv njih pokrenut pred Tribunalom.
Tribunal je Petra Joji?a, Vjericu Radetu i Jova Ostoji?a optužio da su uticali na svedoke u procesu protiv njihovog partijskog vo?e Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedo?e.
Nalog za njihovo hapšenje Tribunal je vlastima u Beogradu uputio u januaru 2015, ali po njemu ni do danas nije postupljeno.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!