LSV: Izručiti troje radikala Haškom tribunalu

15 Feb 2017

"Država mora na jasan način da pokaže da ne toleriše širenje govora mržnje i politiku represije"

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) pozdravila je odluku Haškog tribunala da naloži raspisivanje crvenih poternica preko Interpola sa nalogom za hapšenje troje ?lanova Srpske radikalne stranke (SRS) -Petra Joji?a, Vjerice Radete i Jova Ostoji?a – te pozvala državne organe da poštuju zahteve Me?unarodnog krivi?nog suda za bivšu Jugoslaviju, uz promene u zakonodavstvu kako bi ono bilo u skladu sa me?unarodnim obavezama.

“Država mora na jasan i nedvosmislen na?in da pokaže kako nema prostora za tako nešto, da ne toleriše širenje govora mržnje i politiku represije. Nasilje se mora sase?i u korenu”, isti?e se u saopštenju LSV.

Ocenjuje se i da ovaj postupak Haškog tribunala “ukazuje da je pravda dostižna i da se moraju iskoristiti svi mehanizmi u ostvarivanju namere procesuiranja odgovornih”.

LSV napominje da godinama ukazuju na opasnost postojanja SRS traže?i zabranu njenog funkcionisanja zbog širenja govora mržnje, vra?anja u politiku devedesetih, kao i pokušaje da se Srbija posva?a sa ostatkom civilizovanog sveta.

“Evidentno je gde se nalazi koren zla i zbog ?ega je bila potrebna lustracija kojom bi zabranili rad i postojanje onih ?ije su posledice svi osetili od perioda devedesetih godina. Aboliranje politi?ara predstavlja veliku opasnost, što Srbija na putu ka Evropskoj uniji ne sme da dozvoli. U procesu pridruživanja, realna je obaveza uskla?ivanja zakonodavstva sa me?unarodnim obavezama i poštovanje istih”, navodi se.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!