LSV i SVM podneli 27 amandmana, traže veću rudnu rentu

01 Dec 2015

Tražimo da rudna renta, umesto dosadašnjih sedam, bude najmanje deset odsto, ali ono što je najvažnije, tražimo da se to primenjuje i na NIS"

Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine Srbije na?i ?e se i Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, a vojvo?anske stranke podnele su na taj akt 27 amandmana. Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV), izme?u ostalog, u svojih 24 amandmana traži rudnu rentu u visini od najmanje deset odsto. Savez vojvo?anskih Ma?ara je u okviru svoja tri amandmana podržao nedavnu inicijativu opština Srbobran, Kanjiža i Kikinda.

Poslanik LSV u Skupštini Srbije Dejan ?apo objasnio je za RTV da je ta stranka, pored tehni?kih ispravki i pojašnjenja, tražila da Vojvodini ostane nadležnost da sama pravi plan osnovnih geoloških istraživanja.

“Tako?e tražimo i ve?e ingerencije lokalnih samouprava prilikom nelegalne eksploatacije, kao i druga?iju raspodelu sredstava od naplate kazne za to delo, tako da više prihoduju lokalni budžeti i budžet Vojvodine, na ?ijoj teritoriji se takva eksploatacija i vrši”, kazao je ?apo.

On je objasnio i da LSV predlaže efikasno koriš?enje resursa, odnosno da se omogu?i da se u okviru istog istražnog prostora mogu odobriti nova istraživanja istog ili drugog resursa i to na razli?itim dubinama.

“Ovo je novo rešenje, koje ve? postoji u nekim zemljama EU i spre?ava monopolski položaj, jer je do sada u Srbiji bilo dozvoljeno nekome da može prilikom eksploatacije da kopa neograni?eno duboko. Naša izmena u praksi zna?i da ?e se napla?ivati, u korist budžeta Srbije, nekoliko puta za iste koordinate naknada za razli?ito eksploataciono polje po dubini”, naveo je poslanik LSV.

?apo je kazao i da LSV predlaže uvo?enje novih naknada, kojima bi se, prema njegovim re?ima, da su bile napla?ene ove godine, pove?ao prihod budžeta Srbije za oko 19,6 milijardi dinara.

Republi?ki poslanik LSV je istakao da ?e ta stranka tražiti ve?u rudnu rentu.

“Tražimo da rudna renta, umesto dosadašnjih sedam, bude najmanje deset odsto, ali ono što je najvažnije, tražimo da se to primenjuje i na NIS”, dodao je ?apo.

On je objasnio da ?e LSV podneti i šest amandmana na predloženu Strategiju razvoja energetike u Srbiji do 2025 godine, sa projekcijama do 2030. godine.

SVM podržao inicijativu tri vojvo?anske opštine

Poslanik SVM Balint Pastor objasnio je da ta stranka predlaže tri amandmana na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Pastor je za RTV izjavio da se prva dva odnose na nadležnosti Vojvodine, koje su utvr?ene ili Zakonom o utvr?ivanju nadležnosti Vojvodine u vezi sa rudarstvoma ili koje su predvi?ene još uvek važe?im Zakonom o rudarstvu.

“Jednostavno, radi se o o?uvanju ste?enih nadležnosti Vojvodine”, kazao je Pastor.

Tre?i amandman SVM odnosi se na položaj lokalnih samouprava na ?ijoj teritoriji se nalaze bušotine.

“Predlažemo da, sve dok visina rudne rente po sporazumu Srbije sa Rusijom ne dostiže sedam odsto predvi?enih zakonom, prihod od rudne rente bude u potpunosti prihod one lokalne samouprave na ?ijoj teritoriji se vrši eksploatacija”, naveo je poslanik SVM u Skupštini Srbije.

On je dodao i da NIS 90 odsto svoje proizvodnje postiže na teritorij Kanjiže, Kikinde i Srbobrana, koje su nedavno resornom ministarstvu podnele istu inicijativu.

“Upravo se radi o podršci toj ideji i mi smo to podneli u formi amandmana, jer da bi se takav predlog realizovao potrebna je izmena zakona i sada je pravi trenutak za to”, ocenio je Balint Pastor.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!