LSV: Grad da hitno uvede red u poslovanje JKP Put

19 Nov 2014

...i proveri ugovore za angažovanje podizvođača

Novosadski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) pozvao je danas gradsku vlast da interveniše na sve raspoložive na?ine i hitno uvede red u JKP “Put” i poslovanje tog preduze?a.

LSV je u svom saopštenju istakla i da ujedno o?ekuje da se ispita na koji na?in je JKP “Put” na poslove rekonstrukcije Partizanske ulice uveo kao podizvo?a?a preduze?e koje nema dovoljno opreme i ljudi pa angažuje ljude i tehniku JKP “Put”.

Novosadski ligaši su ocenili da bi nakon toga trebalo proveriti i ostale ugovore za angažovanje podizvo?a?a na ostalim raskopanim klju?nim ta?kama širom grada.

“?emu uopšte služi JKP “Put” ako poslove prepušta podizvo?a?ima i njih pla?a, dok svoje radnike osposobljene i zaposlene da bi to radili –  ostavlja bez posla i bez plata”, piše u saopštenju novosadskog LSV.

U toj stranci su ponovo ocenili da nije ta?no da se mora otpuštati da bi “Put” radio i dodali da radnike treba uposliti.

U saopštenju se ocenjuje da aktuelno rukovodstvo to ne ume i da je “svojom nesposobnoš?u” radnike dovelo na sam rub egzistencije.

“Prošli štrajk zaposlenih u JKP “Put” dogodio se u trenutku kada je bila raskopana raskrsnica kod Futoške pijace, a ovaj, najnoviji, samo ?etiri dana nakon demonstracije spremnosti zimske službe, kada su kamioni i mašine umesto da rade širom raskopanog grada, pore?ani da se nadležni pohvale pred medijima”, navodi se u saopštenju.

U njemu se isti?e da je dužnost javnokomunalnih preduze?a da budu spremna za zimski period i brinu o gradu, te da to nije nešto ?ime bi trebalo da se hvale pore?avši kamione, so i mehanizaciju.

“A, ako zaista ho?e da dokažu da su spremni da ?iste gradske saobra?ajnice tokom zime, neka javnosti pokažu da su im svi ti kamioni registrovani, da neki od njih nisu isklju?eni iz saobra?aja zbog ?elavih guma, da pokažu zalihe goriva ve?e od nekoliko stotina litara, zatim rezerve maziva i rezervnih delova. Ili, barem, novac odre?en za te namene”, poru?ili su novosadski ligaši.

U novosadskom LSV su dodali i da zimsku službu ne ?ine samo tehnika i mašine, nego i radnici koji njima treba da upravljaju, a da je deo njih ju?e štrajkovao.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!