LSV: EPS želi da preuzme kapital Elektrovojvodine

13 Dec 2012

Elektrovojvodina je srce novosadske i vojvođanske privrede i razvoja

Liga socijaldemokrata Vojvodine upozorila je danas gradsku vlast da plan reorganizacije Elektroprivrede Srbije predvi?a oduzimanje imovine privrednog društva Elektrovojvodina koje posluje u okviru EPS-a kao zasebni pravni subjekt.

U otvorenom pismu gradona?elniku Novog Sada Milošu Vu?evi?u i predsedniku Skupštine grada Siniši Sevi?u, LSV je upozorila da ?e usvajanje polaznih osnova za reorganizaciju EPS-a voditi ka tome da se imovina Elektrovojvodine oduzme od tog preduze?a i dodeli novoosnovanom subjektu za obavljanje delatnosti upravljanja distributivnim sistemom Beogradu ili EPS-u.

Tim zaklju?kom upozorava se i na to da prihod od prenosa struje više ne?e biti prihod Elektrovojvodine, nego preduze?a za distribuciju sa sedištem u Beogradu. Isto važi i za planiranje investicija i održavanja, a delatnost prodaje elektri?ne energije isto se oduzima Elektrovojvodini i prenosi tako?e novoosnovanom subjektu u Beogradu.

„Upozoravamo vas da ?e, ako se tako desi, budžet Novog Sada biti ošte?en za ogroman prihod koji se u njega sliva, ili bi se u budu?nosti mogao slivati, zbog toga što je sedište Elektrovojvodine u Novom Sadu“, navela je LSV.

Od ?elnika grada je zatraženo da hitno sazovu sednicu Skupštine grada na kojoj ?e odbornici biti upoznati sa ovim problemom, i na kojoj bi jednoglasno trebali da stanu u zaštitu interesa Novosa?ana.

„Elektrovojvodina je srce novosadske i vojvo?anske privrede i razvoja. Nju su Novosa?ani i gra?ani Vojvodine gradili i izgradili. Svojim radom, kroz kredite koje su otplatili, kroz ra?une koje su redovno pla?ali, po ?emu su i danas poznati“, navodi se u saopštenju.

Elektrovojvodina je trenutno najrazvijeniji deo EPS-a i ima najve?i procenat naplate u Srbiji koji iznosi oko 97 odsto. Prošle i ove godine Elektrovojvodina posluje pozivino i nije gubitaš.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!