LSV: Centralizacija uništava lokalne samouprave

01 Jul 2017

“Podaci govore da 90 odsto budžetskih prihoda ide u pravcu republičkih organa vlasti, a svega 10 odsto na Vojvodinu i sve lokalne samouprave zajedno"

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) ocenila je danas da su podaci Fiskalnog saveta o dugovanjima lokalnih samouprava samo još jedan primer katastrofalnog stanja u kojem se nalaze gradovi i opštine u Srbiji, a koje je posledica “strogo centralizovanog” sistema vlasti.

“Podaci govore da 90 odsto budžetskih prihoda ide u pravcu republi?kih organa vlasti, a svega 10 odsto na Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i sve lokalne samouprave zajedno. Taj finansijski udar na lokalne sredine ostavlja ogromnu rupu u budžetu i poseže se za nepovoljnim zaduživanjima. LSV ve? 27 godina govori i pogubnim posledicama centralizacije”, navodi se u saopštenju koje je potpisao funkcioner LSV Mario Mažar.

On je naveo da u zemljama Evropske unije, prema podacima Eurostata, udeo lokalnih samouprava u budžetskim finansijama dostiže i 48 odsto i ocenio da istovremeno opštinama i gradovima u Srbiji preti potpuni kolaps.

“Takvo stanje je u potpunoj suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, koju je Srbija kao ?lanica Saveta Evrope ratifikovala i obavezala se na njeno puno poštovanje. Vlasti u Srbiji moraju shvatiti da bez zdravog sistema finansiranja lokalnog nivoa vlasti, nema razvoja naše države. Nažalost, vlastima su o?ito bitna samo ministarstva i njihovi budžeti, a opštine i gradovi mogu i da nestanu”, ocenio je Mažar.

Dodao je da LSV traži promenu celokupnog politi?kog sistema u Srbiji, koji bi omogu?io po?etak procesa decentralizacije.

LSV: Nacionalne manjine nisu ukras, nego ravnopravni gra?ani

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) ocenila je danas da u Srbiji postoji raskorak izme?u prava manjinskih nacionalnih zajednica koja su propisana ustavom i zakonom i onoga što se primenjuje u praksi.

“Predstavnici vlasti neretko isti?u da je nivo prava na visokom nivou, ali je ?injenica da su mnoga od njih mrtvo slovo na papiru. Nacionalne zajednice nisu samo ukras kojim se država ponosi, nego i ravnopravni gra?ani Srbije koji moraju uživati sva prava”, ocenjuje se u saopštenju za javnost koje je potpisao ?lan Predsedništva LSV Tibor Vaš.

Prema njegovim re?ima, poslednji slu?aj izmene Pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata, kojom je predvi?eno da se najve?i deo akata više ne?e objavljivati u Službenom listu Vojvodine na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica, samo je još jedan primer nepoštovanja propisanih manjinskih prava.

“Pregovara?ko poglavlje 23 jedno je od nabitnijih u celom procesu pregovora i sasvim je jasno da bez unapre?enja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti manjinskih prava i sloboda Srbija ne?e biti uspešna u pregovorima sa Evropskom unijom”, poru?io je Vaš.

LSV: Vojvo?ani ne vide novac o kojem govori premijerka Brnabi?

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) kritikovala je danas premijerku Srbije Anu Brnabi? zbog navoda u eskpozeu o velikim investicijama u Vojvodini i tvrdnji da je toj pokrajini dato puno prostora i novca i upitala gde su nestali ti novci, s obzirom da je prose?na plata u Vojvodini niža nego u Srbiji.

“Vojvo?ane interesuje gde nestadoše taj prostor i novac. Statisti?ki podaci neumoljivo demantuju premijerku i jasno ukazuju na apsolutnu dominaciju Beograda nad Vojvodinom i ostalim delovima zemlje. Pre više od ?etvrt veka Miloševi? je ukinuo Statisti?ki zavod Vojvodine i tako pokušao da sakrije podatke o propadanju nekada bogate pokrajine. Ipak, i pored toga propadanje je lako vidljivo”, naveo je LSV u saopštenju za javnost.

Ta stranka je podsetila na podatke Republi?kog zavoda za statistiku, prema kojima je u maju ove godine prose?na plata zaposlenih u Vojvodini bila za šest odsto niža od prose?ne plate u Srbiji.

“Zaposleni u Vojvodini u maju su zaradili 2.813 dinara manje od proseka i to je još jedna od niza podataka koji govori o propadanju nekada bogate autonomne pokrajine. Pogubne posledice centralizovanog sistema ose?aju se od po?etka devedesetih godina, a samo nekoliko godina ranije Vojvodina je u SFRJ bila rame uz rame sa Slovenijom i zapadnim delovima Hrvatske, po svim ekonomskim pokazateljima”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je prose?na plata u Vojvodini 1988. godine bila za 50 odsto viša od republi?kog proseka.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!