LSV će učestvovati u vlasti u Novom Sadu

22 Jun 2016

U LSV su istakli da nemaju pravo da dopuštaju da život prolazi i da sede i gledaju kako Novi Sad propušta svoje prilike

Gradski odbor LSV Novi Sad sino? je odlu?io da prihvati poziv za u?eš?e u gradskoj vlasti, saopšteno je danas iz te stranke.

Vlast u Novom Sadu ?e, pored LSV, ?initi i SNS i SPS.

Kako se objašnjava u saopštenju LSV, sednici Gradskog odbora prethodila je analiza predloženog programa razvoja Novog Sada, pri ?emu je zaklju?eno da se on u velikoj meri poklapa sa planom LSV, vizijom i prioritetima u razvoju grada te stranke.

Gradski odbor LSV je naveo da ?e aktivno u?estvovati u gradskoj vlasti kako bi maksimalno unapredio život gra?ana, što je, kako se dodaje, normalan cilj svake stranke, naro?ito na lokalnom nivou.

“Novom Sadu su neophodni veliki doga?aji, velika kapitalna ulaganja, krupni rezovi, reorganizacije i infrasrukturni projekti”, piše u saopštenju LSV.

U LSV su istakli da nemaju pravo da dopuštaju da život prolazi i da sede i gledaju kako Novi Sad propušta svoje prilike. “Novi Sad je izgubio previše vremena i naneto mu je previše štete sa opskurnim likovima iz nekoliko interesnih grupacija koji su ‘vežbali’ na našem gradu”, dodaje se u saopštenju.

LSV je poru?ila da ima ljude i znanje da doprinesu razvoju grada.

“Zato je odluka o u?eš?u u lokalnoj vlasti u Novom Sadu sino? doneta potpuno svesno i pod punom odgovornoš?u prema bira?ima, i prema putu i nepromenjenom cilju kojim se LSV kre?e ve? 26 godina. Zato odluka Gradskog odbora LSV nema nikakve veze sa brojem preduze?a ili mesta koji se Ligi nude, ve? sa odgovornoš?u koju je spremna da preuzme”, navodi se u saopštenju LSV.

Ta stranka je dodala i da je, prilikom formiranja pokrajinske vlade, dokazala da nije spremna na ustupke u borbi za punu autonomiju Vojvodine.

“Ulazak u lokalnu vlast i borba za bolji, opremljeniji i ure?eniji Novi Sad, neizostavan je deo ukupne borbe i za bolji život u AP Vojvodini i njenu punu autonomiju”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!