Lokalni zaštitnici građana kritikovali predlog SKGO

08 Dec 2014

Zaštitnik građana mora biti pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i pet godina radnog iskustva

Lokalni zaštitnici gra?ana su na poslednjem ovogodišnjem okupljanju izneli niz primedbi na radnu verziju modela pravilnika o organizaciji i sistematizaciji opštinske, odnosno gradske uprave, koju je izradila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

U izveštaju sa sastanka Udruženja lokalnih ombudsmana Srbije (ULOS), koji je objavljen na portalu Pokrajinskog ombudsmana, navodi se da su u?esnici skupa ukazali da zaštitnik gra?ana mora biti pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i pet godina radnog iskustva, dok u slu?aju njegovog zamenika pravosudni ispit nije neophodan uslov. Oni su istakli i da odredbe modela pravilnika, koje se odnose na opis posla sekretara službe zaštitnika gra?ana, moraju biti preciznije definisane, kao i postupanje po pritužbama gra?ana.

Radna grupa za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o  lokalnoj samoupravi, koji se odnosi na odredbe kojima se reguliše položaj lokalnog zaštitnika gra?ana, prihvatila je predlog da se lokalni zaštitnici gra?ana ubudu?e zovu “lokalni ombudsmani”.

Kako se navodi, predlogom tog udruženja se predvi?a i da se uz taj naziv dodaju i re?i “nezavisno i samostalno”.

Ukoliko republi?ka vlada i poslanici u Narodnoj skupštini prihvate ove predloge, prvi stav zakona ?e glasiti ” U jedinici lokalne samouprave može se ustanoviti lokalni ombudsman koji je ovlaš?en da nezavisno i samostalno kontroliše poštovanje prava gra?ana, utvr?uje povrede u?injene aktima, radnjama ili ne?injenjem organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata jedinice lokalne samouprave”.

Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih izvestila je ?lanove ULOS-a o radu okruglog stola na temu “Problemi u vršenju komunalnih usluga u jedinicama lokalne samouprave”, koji je u drugoj polovini novembra, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, u Novom Sadu organizovao Pokrajinski zaštitnik gra?ana – ombudsman. Pored nje, izveštaje su podneli i Zlatko Marosiuk i Vesna Gojkovi? o u?eš?u lokalnih zaštitnika gra?ana u projektu “Ombudsman kao medijator”, i Marko Tomaševi? o delu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o  lokalnoj samoupravi, koji se odnosi na odredbe kojima se reguliše položaj lokalnog zaštitnika gra?ana.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!