Logor predstavljaju kao “obrazovnu instituciju”

05 Feb 2013

U novosadskom "Prometeju" se održava ljotićevska propagandna izložba, u kojoj se logor predstavlja kao "obrazovna institucija"

U novosadskoj knjižari “Prometej” trenutno se održava ljoti?evska propagandna izložba “Ni koledž, ni tamnica”, koja predstavlja Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci kao pozitivnu, obrazovnu ustanovu, upozorava Antifašisti?ka akcija Novog Sada.

Prema njihovim re?ima, ovaj logor, koji je u to vreme nazivan “malom Banjicom”, bio je mesto patnje i silom nametane nacisti?ke indoktrinacije mladih.

“Ova izložba predstavlja jednu od najotvorenijih nacisti?kih provokacija u Novom Sadu. Smatramo da su oni koji su ovu izložbu organizovali svesno radili na raspirivanju rasne, nacionalne i verske mržnje. Da se država Srbija drži ustava i zakona koji je sama donela izložba bi bila zatvorena, svi odgovorni i organizatori procesuirani zbog plasiranja istorijskih falsifikata i fašisti?ke propagande”, navodi se u saopštenju AFA NS.

Kako za 021 kaže istori?ar Milivoj Bešlin, u pitanju je logor koji je otvoren po nalogu lidera pronacisti?kog pokreta ‘Zbor’ Dimitrija Ljoti?a, u koji su slani uhapšeni skojevci.

“Oni koji su pokazivali nespremnost da prihvate nacisti?ku indoktrinaciju bili su izlagani torturi, a za pokušaje bekstva iz logora uhva?eni omladinci bili su deportovani u logor na Banjici i potom streljani. Roditelji odbeglih interniraca bili bi nakon bekstva njihove dece uhapšeni i kao taoci otpremljeni u neki od logora”, kaže Bešlin.

“Da se ?uje i druga strana”

Glavni i odgovorni urednik “Prometeja” Zoran Kolundžija kaže da nije ulazio u to da li je u logoru bilo torture, ali je izložbu dozvolio kako bi “Novosa?ani mogli da ?uju i drugu stranu”.

“Iza ove izložbe stoji ozbiljna institucija, Istorijski arhiv iz Smederevske Palanke, koji je od nas zatražio da i u Novom Sadu predstavi ono što su ustanovili. ?injenice govore da su Nemci uhva?ene partizane i mlade komuniste streljali, dok je Zavod bio mesto gde im je život spasen prevaspitavanjem”, kaže Kolundžija za Radio 021.

Istori?ar Bešlin, me?utim, naglašava da autor izložbe Aleksandar Nikoli? ne spominje nasilje koje je vršeno nad logorašima.

“U Nikoli?evim izjavama u javnosti, kao i prilikom otvaranja izložbe, nije istaknuto nasilje koje je uprava sprovodila nad ‘neposlušnim’ omladincima (tzv. “pitomci”), kažnjavaju?i ih fizi?kom torturom i boravkom u izolatoru. Sem toga, treba naglasiti da su svi zato?enici bili izloženi izgladnjivanju, teškom fizi?kom radu i lošim uslovima boravka, poput hladno?e, loših higijenskih i zdravstvenih uslova i prenatrpanosti baraka”, navodi ovaj istori?ar, dodaju?i da je tokom dve godine postojanja logora kroz njega prošlo oko 1.270 omladinaca sa podru?ja ?itave Srbije.

Bivši direktor gradske televizije otvorio izložbu

Kako saznaje Radio 021, izložbu je otvorio Saša Adamovi?, koji je novosadskoj javnosti odranije poznat kao bivši direktor tadašnje gradske televizije “Apolo” i kasnije predsednik Politi?kog saveta Narodne partije Maje Gojkovi?.

“Drago mi je što sam pozvan da otvorim ovu izložbu, pre svega kao stru?njak, budu?i da je moj diplomski rad bio vezan za ulogu Dimitrija Ljoti?a, i naravno, Zavoda za prinudno vaspitanje omladine. Podsetio bih na re?i bivšeg pripadnika Ljoti?evog pokreta ‘Zbor’, koji je naveo da je postojanje ovog zatvora omogu?ilo biološko spasavanje srpskog naroda putem prevaspitavanja u nacionalnom duhu”, rekao je Adamovi? na otvaranju, a ceo njegov govor nalazi se na sajtu organizacije Novo videlo.

On je na otvaranju izjavio kako je “Zavod za prinudno vaspitanje omladine bio najoriginalniji odgovor na tadašnja dešavanja u Srbiji” i ocenio kvislinški projekat Nedi?eve Srbije kao “malo ostrvo spasenja” u regionu.

Miodrag Sovilj (Radio 021

 

Antifašisti: Izložba u Novom Sadu ljoti?evska

Izložba u Novom Sadu pod nazivom “Ni koledž, ni tamnica – vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci od 1942-1944” pokušaj je aboliranja kvislinškog režima Milana Nedi?a i fašisti?ke organizacije Zbor, ocenili su danas Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji i Savez antifašista Srbije.

“To je notorni oblik istorijskog revizionizma i afirmacije profašisti?kih ideologija”, piše u saopštenju.

Antifašti?ke organizacije su navele da je direktor Istorijskog arhiva u Smederevskoj Palanci Aleksandar Nikoli? u govoru na otvaranju izložbe nastojao da predstavi taj logor kao “svojevrsni internat u kojem je antifašisti?koj omladini pedagoškim metodama ulivana nacionalna svest, a sam ?in izolacije da predstavi kao spasavanje života omladine koju su zaveli komunisti”.

“Istorijska istina je druga?ija. Zavod za prinudno vaspitanje omladine nije bio nikakva pedagoška ustanova, ve? logor ogra?en žicom i obezbe?ivan naoružanom stražom Nedi?evih žandarma. Oni koji su pokazivali nespremnost da prihvate indoktrinaciju, bili su izlagani najsurovijoj torturi, a za pokušaje bekstva iz logora uhva?eni omladinci bili su deportovani u logor na Banjici i potom streljani”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su roditelji odbeglih logoraša nakon bekstva svoje dece hapšeni i, kao taoci, otpremljivani u neki od logora.

“Tokom dve godine postojanja logora (u Smederevskoj Palanci) kroz njega je prošlo oko 1.270 omladinaca sa podru?ja ?itave Srbije, a najviše beogradske skojevske omladine. Fašisti su zatvorili taj logor septembra 1944. jer su bili prinu?eni da napuste Srbiju usled nadiranja Narodno-oslobodila?ke vojske i Crvene armije”, podse?a se u saopštenju.

Dodaje se da ne ?udi što je i u organizovanju ove izložbe u?eš?e uzela ljoti?evska grupa Novo Videlo, koja baštini ideologiju i istorijsko nasle?e fašisti?kog pokreta Zbor.

Izložba je prire?ena u prostorijama novosadske izdava?ke ku?e “Prometej”, a organizator je Istorijski arhiv Smederevske Palanke, u saradnji sa klubom Novo Videlo iz Novog Sada.

LSV: Gradska vlast da se izjasni o fašisti?koj izložbi

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) pozvala je danas gradsku vlast u Novom Sadu da se “jasno i glasno” odredi prema izložbi “Ni koledž, ni tamnica – vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci od 1942-1944”, za koju je ocenila da predstavlja pokušaj rehabilitacije fašizma.

“Tokom šest meseci nove gradske vlasti, u Novom Sadu je došlo do favorizovanja ?irilice, prebrojavanja pripadnika nacionalnih zajednica, skidanja zastave Vojvodine sa nekih gradskih preduze?a i prekrajanja istorije grada, a sada i do izložbe koja zapravo abolira kvislinšku, zlo?ina?ku vladu Milana Nedi?a i fašisti?ku organizaciju Zbor”, navodi se u saopštenju novosadskog odbora LSV.

Ta stranka je poru?ila da se gradska vlast mora ograditi od takvog skandala, bez obzira da li je u?estvovala ili pomogla ovu izložbu.

U Novom Sadu je na vlasti koalicija predvo?ena Srpskom naprednom strankom.

Izložba je prire?ena u prostorijama novosadske izdava?ke ku?e “Prometej”, a organizovali su je Istorijski arhiv Smederevske Palanke, u saradnji sa klubom Novo Videlo iz Novog Sada.

LSV je zatražio i od “Prometeja” da se izvini Novosa?anima zbog izložbe.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!