Ljajić: Primenjivaćemo evropske mere prema azilantima

06 Dec 2011

„Primenjivaćemo uskoro iste one procedure koje koriste i sve evropske zemlje, ni više, ni manje”, rekao je Ljajić

Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji? izjavio je da ?e Srbija prema azilantima primenjivati iste procedure kao i zemlje Evropske unije.

„Primenjiva?emo uskoro iste one procedure koje koriste i sve evropske zemlje, ni više, ni manje”, rekao je Ljaji? za današnji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).

Dodao je da se planira i pojednostavljenje procedure u vezi sa zahtevima za dobijanje azila i naveo da ?e Srbija koristiti i pravo da one kojima davanje azila bude odbijeno može i da deportuje u zemlju preko koje je imigrant stigao u Srbiju.

Ljaji? je kazao da su poja?ane kontrole onih pograni?nih podru?ja preko kojih imigranti pokušavaju da u?u u zemlju. „U najbržem roku ?emo prona?i i sankcionisati one državljane Srbije koji im pomažu da u?u, pro?u kroz našu zemlju i napuste je, odnosno raskrinka?emo mrežu trgovaca ljudima”, rekao je Ljaji?.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!