Ljajić nije obišao Sigurnu kuću jer nije bilo ključa?!

20 Jul 2010

Ljajić je sprečio radnika da čekićem obije vrata Sigurne kuće, a gradska većnica Dušica Davidović je insistirala da ministar sačeka i, ipak, uđe u Sigurnu kuću. Ključ ipak nije pronađen i ministar nije uspeo da uđe.

Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljaji? nije danas u Nišu uspeo da obi?e prvu Sigurnu ku?u u tom gradu, jer predstavnici lokalne vlasti nisu imali klju? od ulaznih vrata.
Ljaji? je spre?io radnika da ?eki?em obije vrata Sigurne ku?e, a gradska ve?nica Dušica Davidovi? je insistirala da ministar sa?eka i, ipak, u?e u Sigurnu ku?u.
Klju? ipak nije prona?en i ministar nije uspeo da u?e.
Prva Sigurna ku?a u Nišu za žrtve porodi?nog nasilja trebalo bi da bude otvorena na jesen. To ?e biti regionalna ustanova za jug Srbije i u njoj ?e istovremeno mo?i da boravi do 25 ljudi.
Ljaji? je ranije danas u Nišu predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom uru?io ugovore o finansiranju projekata za unapre?enje položaja tih ljudi.
(Beta)

Podelite ovu stranicu!