Link plus: Ministarstvo poljoprivrede odgovorno za surovost nad psima i mačkama

19 Aug 2017

Ministar Nedimović da prestane da ignoriše zahteve udruženja za zaštitu životinja!

Udruženje Link plus iz Beograda, upozorilo je danas, povodom obeležavanja Me?unarodnog dana napuštenih životinja, da Srbija obeležava ovaj dan u znaku “surovih zlo?ina i stradanja napuštenih pasa i ma?aka”, iako su pre više godina usvojeni potrebni zakoni koji bi to treblo da spre?e.

Udruženje je povodom obeležavanja ovog dana uputilo dopis ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavu Nedimovi?u, u kojem se navodi da je za takvo stanje odgovorna Uprava za veterinu ministarstva koje vodi.

U dopisu se navodi da je prošlo 12 godina od usvajanja Zakona o veterinarstvu i osam godina od usvajanja Zakona o dobrobiti životinja, a da su ulice i dalje “preplavljene psima i ma?kama neodgovornih vlasnika koje niko ne kontroliše”.

Udruženje je podsetilo ministra Nedimovi?a da je Zakon o veterinarstvu propisao još 2005. godine obavezu lokalne samouprave da osnuje zoohigijensku službu koja bi trebalo “humano da zbrinjava napuštene pse i ma?ake”, ali da je ona do sada osnovana u svega nekoliko desetina lokalnih samouprava.

Navodi se da je dodatni problem to što se populacija napuštenih pasa i ma?aka koje žive na ulici posmatra kao problem koji je na ulici i nastao, i što se koristi “praksa ubijanja životinja koja se pokazala kao najneefikasniji metod”.

“Zašto danas, 2017. godine, ponovo moramo da se borimo protiv zalaganja nekompetentnih državnih službenika koji žele da iskoriste najavljene izmene zakona za legalizaciju ubijanja napuštenih ku?nih ljubimaca“, zapitali su ministra iz udruženja Link plus.

Dodaje se i da su vlasnici i odgajiva?i pasa i ma?aka ve? godinama u obavezi da životinje trajno obeleže mikro?ipom, ali da do danas nije stvoren mehanizam kontrole sprovo?enja ovih zakonskih odredbi.

Upozorili su da su zabeleženi i napadi vlasni?kih pasa na ljude, ?ak i sa smrtnim ishodom, ali da ni to nije bio dovoljno jak signal Upravi za veterinu da mora da po?ne da primenjuje i unapre?uje zakone u svojoj nadležnosti.

“Zašto je Uprava za veterinu jedini deo državne uprave u kojem nema rezultata i koji ne može da se sna?e u procesu reformi“, piše u dopisu poslatom ministarstvu.

Link plus je zatražio da ministar Nedimovi? prestane da ignoriše dopise ove vrste koje su slale i druge organizacije, te da uzme u obzir sve argumente i dokaze koji su do sada dostavljeni, kao i da “prihvati ponu?enu pomo? u izradi budu?ih kvalitetnih propisa”.

Me?unarodni dan životinja besku?nika (International Homeless Animals Day) svake godine se obeležava tre?e subote u avgustu mesecu, a organizacije tada upozoravaju na patnju napuštenih životinja i apeluju na vlasnike ku?nih ljubimaca da ih obeležavaju i sterilišu umesto što ih izbacuju na ulicu.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!