LGBT: Prijavljeno 40 napada na LGBT osobe od 2012. do 2015.

27 Jun 2017

Postoji "siva statistika" prijavljivanja slučajeva jer pripadnici LGBT zbog nepoverenja u institucije, u velikom broju slučajeva, ne prijavljuju nasilje

U periodu od 2012. do 2015. godine policiji je prijavljeno 40 fizi?kih napada na LGBT osobe u Srbiji, ali to nije realna slika zbog “sive statistike” prijavljivanja, re?eno je danas u Beogradu na predstavljanju izveštaja ulozi policije u spre?avanju nasilja nad LGBT osobama.

Kako je navedeno u izveštaju, u tom periodu je prijavljeno 30 verbalnih napada na LGBT osobe, 20 izvršilaca je identifikovano, a na dalji rad tužilaštvu je prosle?eno 28 slu?ajeva. Me?u žrtvama je daleko ve?i broj žena – njih 51 u odnosu na devet muškaraca.

Istraživa?ica i autorka izveštaja udruženja “Da se zna” Aurelija ?an rekla je konferenciji za novinare da je zvani?an broj prijavljenih slu?ajeva mali, navode?i da je taj broj u Švedskoj 433 a standard te države na daleko višem nivou.

Po njenim re?ima, postoji “siva statistika” prijavljivanja slu?ajeva jer pripadnici LGBT zbog nepoverenja u institucije, u velikom broju slu?ajeva, ne prijavljuju nasilje.

Ona je ocenila zabrinjavaju?im što policija u slu?ajevima nasilja na pripadnike LGBT ne uzima ?lan 54a Krivi?nog zakonika kojim je definisano krivi?no delo mržnje iz homofobije i transfobije, i da ne postoji spremnost da se prikupe dokazi u tim slu?ajevima.

Oficir MUP-a za vezu sa LGBT populacijom Aleksandar Stojmenovi? rekao je da policija nije ta koja odmerava kazne za krivi?no delo prema pripadnicima LGBT populacije ve? sud i dodao da je dosta ura?eno kada je u pitanju edukacija pripadnika policije u radu sa tom osetljivom grupom.

Kako je podsetio, u ?etiri grada u Srbiji postoje oficiri za vezu sa LGBT populacijom, koji bi trebalo da se preimenuju u oficre za vezu sa osetljivim grupama i najavio na jesen razgovore sa civilnim sektorom o tome.

On je kazao da je to preimenovanje predvi?eno obavezama MUP-a prema Akcionom planu za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom.

U?esnici konferencije zatražili su od Vlade Srbije da što pre usvoji Strategiju za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!