LGBT osobe osećaju se nebezbedno i ne veruju policiji

28 Dec 2016

Delovanje policije je ocenjeno kao veoma politizovano i uslovljeno direktnim instrukcijama dobijenim od ključnih donosilaca odluka, pokazuju rezultati istraživanja

Pripadnici LGBT populacije u Srbiji i dalje se ose?aju izrazito nebezbedno, nemaju poverenja u rad policije i ne poznaju delovanje Vojske Srbije, pokazuje danas objavljena analiza bezbednosti LGBT osoba, koju je uradio Centar za istraživanje javnih politika.

Ose?aj nebezbednosti LGBT osoba proizlazi iz uverenja da državne institucije postupaju arbitrarno, a ne u skladu sa zakonom i da tolerišu visok stepen nasilja u društvu, navodi se u istraživanju “Kako reforma sektora bezbednosti uti?e na ljudsku bezbednost u Srbiji? Ponovna procena uticaja reforme sektora bezbednosti na LGBT populaciju”.

Za razliku od 2011. godine kada je Centar predstavio svoje prvo istraživanje, LGBT identitet nije primarni ve? dodatni izvor nebezbednosti, navodi se u analizi.

Glavna istraživa?ica Jelena Radoman objasnila je da je za takav stav LGBT osoba percepcija povišenog nasilja prema svim gra?anima i nedelovanje insituticija sistema.

Delovanje policije je ocenjeno kao veoma politizovano i uslovljeno direktnim instrukcijama dobijenim od klju?nih donosilaca odluka, pokazuju rezultati istraživanja.

Kako je navedeno, uprkos postojanju nepoverenja u rad policije danas bi više od polovine u?esnika istraživanja prijavilo nasilje da bi izvršilo pritisak na policiju i tužilaštvo da sankcionišu nasilje, što 2011. nije bio slu?aj.

Radoman je objasnila da LGBT osobe smatraju da u takvim slu?ajevima treba da reaguju institucije države i to da reaguju profesionalno, adekvatno i nediskriminatorno, što zna?i da ne žele i ne smatraju poželjnim bilo kakve oblike paralelnih mreža unutar sektora bezbednosti.

Nosioci izvršne vlasti, dodala je ona, morali bi da pošalju jasnu poruku da je nasilje neprihvatljivo i kažnjivo i da na taj na?in doprinesu ve?oj toleranciji prema LGBT osobama.

Katrin Gabrijel iz Misije OEBS je istakla da je OEBS podržao istraživanje Centra napominju?i da je prva analiza sprovedena 2011. godine.

Prema njenim re?ima, jedna od osnovnih funkcija države je da obezbedi bezbednosti gra?anima, odnosno da njene institucije budu efikasne i efektivne u toj ulozi.

Istraživanje je sprovedeno od juna do decembra kroz 13 fokus grupa.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!