Levičari: Rehabilitacija kvislinga u službi pljačkaškog kapitalizma

09 Nov 2015

"Nacionalizam negira postojanje klasnih razlika u društvu i za probleme većine stanovnika neke zajednice optužuje pripadnike drugih naroda i rasa"

Levi samit Srbije izrazio je danas zabrinutost zato što je u Srbiji, u ovoj godini u kojoj se obeležava 70. godišnjica vojne pobede nad nacizmom i fašizmom, sudski rehabilitovan ?etni?ki komandant Draža Mihailovi? i što se priprema i rehabilitacija “jednog od najodanijih Hitlerovih sledbenika”, generala Milana Nedi?a.

“U isto vreme potiskuje se i kriminalizuje herojska antifašisti?ka borba Narodnooslobodila?ke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije”, navodi se u saopštenju za javnost.

Levi samit Srbije je ocenio da je obnovljenom kapitalizmu u Srbiji potrebna drasti?na revizija istorije, “zasnovana na brutalnim falsifikatima”, jer “fašizam služi kao strategija da se o?uva vladavina kapitala nad radom”.

“Funkcija rasizma i šovinizma je da socijalno nezadovoljstvo transformišu u nacionalnu i rasnu mržnju. Nacionalizam negira postojanje klasnih razlika u društvu i za probleme ve?ine stanovnika neke zajednice optužuje pripadnike drugih naroda i rasa. Šovinizam i rasizam su strategije koje se koriste da bi rasteretile kapitalizam od odgovornosti za bedu, nezaposlenost i ratove”, navodi se u saopštenju.

Ocenjuje se da politi?ke elite u Srbiji danas poklanjaju privredne i prirodne resurse kapitalu i tajkunima i tako doma?e stanovništvo lišavaju osnovnih pretpostavki za život.

“Restauracija kapitalizma zahteva da se iz kolektivnog pam?enja potisne se?anje na herojske antifašisti?ke borkinje i borce koji su ginuli kako bi fabrike pripadale radnicama i radnicima, a zemlja seljankama i seljacima – umesto plja?kaškom kapitalu i tajkunima”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je zbog toga nužno odbacivanje nacionalizma, rasizma i šovinizma i delovanje na osnovu antifašisti?kih i interacionalisti?kih tradicija, “danas, kao i pre 70 godina”.

“Od Slovenije do Turske, nova levica na Balkanu bori se protiv diktature ‘mera štednje’, represivnih vlada i rasta fašisti?ke desnice. Protiv progona izbeglica. Bori se za novi pokret koji ?e srušiti svet koji za jedan odsto proizvodi bogatstvo, a za 99 odsto nesigurnost, glad, ratove, izbeglištvo i bedu. Levi samit Srbije je deo tog pokreta. Smrt fašizmu! Proleteri svih zemalja ujedinite se!”, piše u saopštenju.

Levi samit Srbije ?ine Centar za kvir studije, Obru?, Centar za politike emancipacije, Paris, Društveni centar „Oktobar“, Roza, Forum Roma Srbije, Solidarnost, Gerusija, Strike Gra?ansko-sindikalni front, Udruženje akcionara „Vrša?ki vinogradi“, Kontekst kolektiv, Zelena omladina Srbije, Lapid „Dimitrije Tucovi?“,Zrenjaninski socijalni forum, Marks21, Žindok.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!