Levica Srbije: Ženska prava u Srbiji pod znakom pitanja

08 Mar 2016

Dan kojim se podseća na borbe koje su žene vodile kroz istoriju da bi realizovale svoja elementarna ljudska prava

Inicijativni odbor Levice Srbije za Vojvodinu ocenio je danas da su prava žena u Srbiji ugrožena i da 8. mart ne treba posmatrati kao praznik koji je “cvetni dan” žena, ve? danom podse?anja na borbe koje su žene vodile kroz istoriju da bi realizovale svoja elementarna ljudska prava.

U saopštenju te stranke se isti?e da je u borbama žena za svoja prava bilo mnogo žrtava, te da su ta prava u Srbiji pod znakom pitanja.

“Napominjemo da u našoj zemlji veliki broj žena strada u porodi?nom  nasilju i da i dalje ne postoji adekvatan zakon koji bi žene i decu zaštitio od nasilnika. Tako?e, kazne za seksualne prestupe prema ženama i deci su previše blage, a praksa dobrim delom demantuje njihovu primenu. Radna mesta ?esto nisu mesta gde žene zara?uju za egzistenciju, ve? mesta izrabljivanja, mobinga, nepla?enog prekovremenog rada, razli?itih uslovljavanja, diskriminacije i otpuštanja trudnih žena”, piše u saopštenju vojvo?anskog odbora Levice Srbije.

U njemu se navodi i da je na snazi neoliberalni Zakon o radu, koji je krajnje neblagonaklon prema radnicama, a da se u praksi se primenjuje ni minimum zaštite radnica.

“Prostitutke su tako?e ugrožene, korisnici i makroi se ne kažnjavaju, ve? se kažnjavaju porostitutke koje su žrtve ovakvog sistema. Kreiranje javnog mnjenja da prostituciju treba legalizovati kako bi prostitutke navodno bile zašti?ene, samo previ?a ?injenicu da bi time država postala makro koji zara?uje na prostitutkama, a legalizovanje seksualne eksploatacije ne menja ?injenicu da je re? o eksploataciji”, ocenjuje se u saopštenju Levice Srbije u Vojvodini.

Ta stranka je upozorila i da bi posezanje za legalizacijom prostitucije bio perfidan na?in da država skine odgovornost za radna mesta za sve nezaposlene žene, nude?i im alternativu zaposlenja u prostituisanju.

“Levica Srbije smatra ovakvu situaciju nedopustivom i nizom konkretnih mera bori?emo se da situaciju promenimo. Nikada nije bilo lako, pa ni nama ne predstoji laka borba”, navodi se u saopštenju te vojvo?anskog odbora te stranke.

U njemu se podse?a i da je 8. mart socijalisti?ki praznik i da osmomartovsko cve?e simbolizuje sve radnice, koje su tokom devetnaestog i dvadesetog veka stradale, bivale hapšene i dale svoje živote da bi se izborile za uvodjenje osmo?asovnog radnog vremena, ujedna?avanje plata za muskarce i žene, zaštitu majki na radu, uvo?enje porodiljskog odmora, kontrolu nad vlastitim telima, i na kraju politi?kih prava.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!