Levica – narodni neprijatelj broj jedan

23 Jan 2012

Nemačka štampa komentariše otkriće da je više od trećine poslanika Levice prisluškivano od strane tajnih službi. Nečija politika može da vam se ne sviđa, ali ovo je čisto rušenje demokratije, pišu nemački listovi

Frankfurter rundšau bavi se najnovijim saznanjima o uho?enjima nema?kih politi?ara. „Dugo su to znali, ali da se više od tre?ine poslanika Levi?arske stranke nalazi pod prismotrom Službe za zaštitu ustavnog poretka, to ih je ipak šokiralo. Rukovodstvo Levi?ara kaže da je re? o skandalu… Šef stranke Klaus Ernst sa ogor?enjem je reagovao na izveštaje da državna bezbednost intenzivnije posmatra njegovu stranku nego što je do sada bilo poznato. – Re? je o ?udovišnom postupku koji ne?e ostati bez posledica, rekao je Ernst, dodavši da parlament treba da kontroliše tajnu službu a ne da žbiri kontrolišu poslanike. […] Prema informacijama magazina Špigel, Služba za zaštitu ustavnog poretka kontroliše 27 od 76 poslanika Bundestaga, me?u njima gotovo ?itavo rukovodstvo poslani?kog kluba Levi?ara na ?elu sa Gregorom Gizijem. Pod prismotrom se nalazi i jedanaest poslanika više pokrajinskih parlamenata. To bi zna?ilo da se više od tre?ine Poslani?kog kluba Levi?ara nalazi pod generalnom sumnjom. Levi?ari kažu da je re? o protivpravnom napadu na njihovu stranku, ali su i Zeleni postupak Državne bezbednosti okarakterisali kao više nego diskutabilan…“

Nojes doj?land (Berlin) piše da „?ovek može da se ljuti zbog Levice, crnih, crvenih, ili žutih, može da smatra da su njihove politi?ke ideje pogrešne ili da se nervira zbog njihovih poslanika, posebno ako se stalno bune zbog ratova u inostranstvu ili zbog sistema socijalne pomo?i. Ali, onaj ko svoju politi?ku ljutnju iskaljuje na Levici tako što joj ka?i o vrat službu za zaštitu ustavnog poretka, on se deklariše kao nedemokrati?an – ve? i zbog odnosa prema milionima bira?a. Oni koji su angažovali žbire, stalno govore da moraju da preduprede politi?ki ekstremizam. Spoljno levo krilo ili spoljno desno krilo – to ne treba meriti dvostrukim aršinima. Postoji samo jedno – Osnovni zakon. Samo onaj ko ugrožava njega i ljude koji su mu privrženi, sme, odnosno, mora da bude pod prismotrom. Mogu li za tako nešto da se optuže Gizi (…) ili Lafonten? Da li Levi?arska stranka podržava ljude koji huškaju protiv svojih sugra?ana, koji prave bombe i sastavljaju liste smrti? – Apsurd! Sve i kada bi bilo tako, Državna bezbednost bi – kao što smo nažalost nedavno imali prilike da saznamo – gledala ustranu. Šta je onda razlog? Nasle?e Hladnog rata? Da li sintagma demokratski socijalizam sadrži toliko nasilja?…“

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!