LDP: Vulinova izjava izraz dezorijentacije društva

13 Aug 2016

Politički talog veliča Miloševićevu zločinačku politiku

Liberalno-demokratska partija (LDP) ocenila je danas da je izjava ministra za rad Aleksandra Vulina da je Haški tribunal potvrdio ispravnost politike bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševi?a izraz dezorijentacije društva.

“Današnje veli?anje politike devedesetih, koja je dovela Srbiju na rub propasti, i besmisleno pravdanje Miloševi?a su izraz dezorijentacije društva i posledica su konstantnog koketiranja sa nacionalizmom i ratnom politikom na koje nija bila imuna nijedna vlada u poslednjoj deceniji”, ocenila je LDP u saopštenju.

Ta partija je saopštila da Srbija mir stabilnost i razvoj može na?i samo kao deo Evropske unije, integrisana u region povezan razumevanjem i saradnje, a da ?e te ciljeve ostvariti kroz promenu sistema vrednosti i odustajanjem od politike koja je uništila zemlju i region.

“Besmislena veli?anja Miloševi?a i okretanje glave od brojnih dokaza njegovih zlo?ina, može biti izbor desnog politi?kog taloga, ali ne i ve?ine ljudi koji ?ine normalno evropsko društvo, ni vlasti koja želi da vodi Srbiju ka Evropi”, dodato je u saopštenju.

Ministar za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je ranije danas da je Haški tribunal “potvrdio ispravnost politike” bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševi?a.

“Haški tribunal dobije zadatak da nas pomiri, zemlje u regionu, da nas stavi u jednu ravan. To nije uspeo. E pa kada takav tribunal prizna da Miloševi? nije u?estvovao u organizovanom zlo?ina?kom poduhvatu onda je jasno da je Srbija bila u pravu”, rekao je Vulin, komentarišu?i pisanje pojedinih medija da je Miloševi? posthumno oslobo?en optužbi za zlo?ina?ko udruživanje tokom rata u Bosni i Hercegovini.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!