LDP oštro kritikovao Pastora zbog podrške ideji o podizanju ograde na granici

18 Jun 2015

Viktor Orban priziva prošlost

Liberalno demokratska partija (LDP) oštro je ve?eras kritikovala predsednika Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvana Pastora zbog podrške ideji ma?arske vlade o podizanju ograde na granici sa Srbijom, koju je LDP nazvao “sramnom”.

“Posebno zabrinjava ?injenica da ?elnik jedne politi?ke partije u našoj zemlji podržava takvu sramnu odluku, koja je poslednji u nizu poteza (ma?arskog premijera) Viktora Orbana koji prizivaju prošlost i vra?aju nas u vremena za koja smo bili sigurni da ih je civilizacija kojoj svi želimo da pripadamo ostavila iza sebe”, naveo je Pokrajinski odbor LDP-a u saopštenju za javnost.

Ta stranka je apelovala na Vladu Ma?arske da problematici ilegalnih imigranata pristupi na humaniji na?in i da se ovaj problem rešava sistemski u koordinaciji sa predstavnicima EU, kao i boljom saradnjom pograni?nih vlasti Srbije i Ma?arske, a ne prevazi?enim konfliktnim metodama podizanja fizi?kih i politi?kih ograda.

Pastor je danas izjavio je da najava ma?arske vlade da ?e podi?i ogradu duž granice sa Srbijom zbog velikog priliva ilegalnih imigranata ne?e promeniti život “poštenih gra?ana”, jer ?e se grani?ni prelazi mo?i prelaziti isto kao i do sada.

On je ocenio da ?e podizanje ograde zna?iti zna?ajno olakšanje “za one koji žive ovde, jer, zbog zatvaranja granice, socijalni migranti ne?e dolaziti ovamo, jer ?e znati, da ne mogu i?i dalje odavde”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!