LDP obeležava godišnjicu ubistva premijera Đinđića

17 Feb 2013

U Organizacionom odboru su Latinka Perović, Lazar Stojanović, Dubravka Stojanović, Goran Marković, Stevan Filipović, Dimitrije Boarov, Mirko Đorđević, Puriša Đorđević, Jovan Ćirilov, Borka Pavićević, Žarko Korać

Liberalno-demokratska partija (LDP) formirala je Organizacioni odbor od 18 ?lanova za obeležavanje desete godišnjice od ubistva premijera Zorana ?in?i?a.

LDP je danas najavio da ?e 12. marta, na desetu godišnjicu ubistva ?in?i?a, biti organizovana tradicionalna povorka, pozorišne predstave i druge manifestacije u cilju o?uvanja politi?kih ideja i vizija Zorana ?in?i?a.

Funkcioner LDP Ivan Andri? je istakao da je cilj sa?uvati od zaborava ideje i politiku Zorana ?in?i?a i najavio da ?e 12. marta iz Siminine ulice kod broja 41, gde je nekada bila centrala Demokratske opozicije Srbije (DOS), a danas je centrala LDP, u 11 ?asova krenuti tradicionalna “Šetnja za Zorana”.

“Ideje i vizije Zorana ?in?i?a prevazilaze jednu stranku… Niko nema monopol na njegovo politi?ko nasle?e. O?ekujemo da se svi pridruže – i druge stranke, i sindikati, i organizacije, i gra?ani”, naveo je on.

Andri? je istakao da je ove godine na desetu godišnjicu ?in?i?evog ubistva, LDP inicirala formiranje Organizacionog odbora koji ?ine ljudi koji su radom pokazali da se bore za ?in?i?eve ideje.

Reditelj i ?lan tog odbora Lazar Stojanovi? je danas u sedištu LDP rekao da bi bilo bolje da država bude organizator komemorativnih sve?anosti povodom godišnjice ubistva ?in?i?a.

“Država o tome ?uti deset godina… U Srbiji živi veliki broj ljudi koji smatraju da je bilo mnogo atentata i nasilja u rešavanju politi?kih problema kroz našu istoriju”, rekao je Stojanovi?.

Poslanik sa liste LDP, reditelj i tako?e ?lan Organizacionog odbora, Miljeno Dereta istakao je da se 12. marta ne treba samo se?ati prošlosti, ve? treba raditi na sprovo?enju ?in?i?evih ideja i sada i ubudu?e.

On je pozvao mlade da se uklju?e u obeležavanje desete godišnjice ubistva Zorana ?in?i?a i da odgovor na današnje probleme “probamo da na?emo i u njegovoj politici”.

Dramaturg i ?lanica odbora Jelena Bogavac je navela da ?e ove godine na dan ubistva ?in?i?a biti prire?ene dve predstave o njemu – predstava Olivera Frlji?a “Zoran ?in?i?” u Ateljeu 212 i Zlatka Pakovi?a “Ubiti Zorana ?in?i?a”.

?lanovi odbora su i Latinka Perovi?, Goran Markovi?, Boban Skerli?, Stevan Filipovi?, Dragan Veliki?, Vladimir Krav?uk, Aleksandar Stevanovi?, Mirko ?or?evi?, Dimitrije Boarov, Lena Bogdanovi?, Puriša ?or?evi?, Dubravka Stojanovi?, Jovan ?irilov, Borka Pavi?evi? i Žarko Kora?.

Zoran ?in?i? je ubijen u još nerasvetljenom atentatu 12. marta 2003, na ulazu u zgradu Vlade Srbije, a njegove ubice su zatvorene.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!