Latinka Perović: Autonomija Vojvodine istorijska

15 Dec 2011

Ima nešto iznad prolaznih političkih interesa

Istori?arka Latinka Perovi? izjavila je danas da autonomija Vojvodine ima svoju istorijsku i kulturnu utemeljenost.

“Autonomija Vojvodine ima svoju istoriju, koja ne po?inje s komunistima. Ta autonomija ima kulturni i istorijski sadržaj”, kazala je Latinka Perovi? u Novom Sadu na skupu “Kako nau?no istražujemo i sudimo o istoriji Jugoslavije i Srbije danas”.

Ona je navela da je Vojvodini potrebna autonomija, kako bi mogla nesmetano da se društveno i ekonomski razvija. Prema njenim re?ima, potrebna je neprekidna rekonstrukcija istorije Jugoslavije i istorije Srbije, jer istorija nije “servis prolaznih politi?kih interesa”.

Skup je organizovan na Fakultetu za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkati?”, povodom knjige “Stevan Doronjski – odbrana autonomije Vojvodine” autora Dimitrija Boarova i Ranka Kon?ara.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!