LASLO VEGEL: Unutrašnje granice Evrope

27 Mar 2011

Noviji srednjo-evropski događaji govore o tome da je autoritarnost starog kova zamenjena novom, odnosno, da je posle plišanih revolucija na scenu stupila plišana autoritarnost

Na obali Elbe

Zaustavljam se na sredini najlepšeg mosta Drezdena i ustrajno zurim u reku Elbu koja razdvaja isto?ni od zapadnog dela Evrope. Negde se izme?u povla?i Isto?no-srednja Evropa, onaj prostor koji je u osamdesetim godinama predstavljao utopiju i nadu. Guši me ono isto ose?anje nesigurnosti kao na novosadskim mostovima. Jer na ovim mostovima je sve dvosmisleno – i  svest o identitetu, i granice, i sistemi vrednosti. U centru Drezdena uzdižu se ogromne dizalice, gra?evinski kranovi, posle dvadeset godina od ujedinjenja, u nekadašnjoj Isto?noj Nema?koj se još uvek neumorno gradi, obnavlja, me?utim, uprkos tome, još uvek nema vidljivih uspeha u brisanju razlika izme?u dva dela Nema?ke. A kako bi tek bilo mogu?e ukidanje razlika izme?u isto?nog i zapadnog dela Evrope? Kad u Nema?koj ?ovek stupi nogom na trotoar, smesta ?e znati da li se nalazi u njenom isto?nom ili zapadnom delu. Koliko je još godina potrebno da pro?u, pa da ove razlike nestanu? Naga?anja su brojna, ali u ozbiljnije prognoze niko se ne upušta. Ako se bogata Nema?ka toliko mu?i s tim pitanjem, šta ?e onda biti sa zemljama Isto?no-srednje Evrope? Ve?ina je ušla u Evropsku uniju, a mi smo se odrekli isto?no-srednjo-evropejstva. Možda zbog toga što bežimo od starih trauma, umesto da se sa njima suo?imo. Sad ve? pripadamo Evropi, ?ujem trijumfalnu re?enicu. U devedesetim godinama sam se još nadao da ?e to tako da bude, i da ?e svaki dalji govor o Srednjoj Evropi biti bespredmetan. Oni koji su pre toga sanjali o novoj Srednjoj Evropi, naglo su u?utali. Sloboda je, me?utim, otkrila pravo lice Isto?no-srednje Evrope, lice koje je socijalizam prepredeno prikrivao. Po tom pitanju socijalizam je bio poput morfijuma. Danas se ispostavlja da autoritarni socijalizam nije slu?ajno na ovim prostorima, svojevremeno, pustio tako duboke korene, jer se hranio takvom tradicijom koja ga je usmeravala prema Gulagu. Sad više ne verujem da su mase bile te koje su oborile socijalizam, rekao bih da je socijalizam izvršio samoubistvo. Šta bi mu drugo i preostalo, ako je odbio kretanje u tom smeru? Noviji srednjo-evropski doga?aji pak govore o tome da je autoritarnost starog kova zamenjena novom, odnosno, da je posle plišanih revolucija na scenu stupila plišana autoritarnost. Nacije koje žive na ovim prostorima bore se sa zaista bolnim pitanjima, ali su dobijale, po pravilu, r?ave odgovore. Srednja Evropa je u potrazi za novim, strogim ocem koji ?e ?vrstom rukom da je vodi u tobožnjem carstvu slobode.

mart 2011.
(preveo: Arpad Vicko)

Podelite ovu stranicu!