LASLO VEGEL: Nisu hteli ovakav kapitalizam

07 May 2011

Apolitičnost je pustila korene. A to je hteo i veći deo inteligencije, zar ne? Lepu, čednu, sluganjsku apolitičnost

Novi Sad i Evropa

Moj berlinski izdava? mi je poslao recenziju Tobijasa Bekera o nema?kom prevodu mog romana Memoari jednog makroa, objavljenu u nedeljniku Špigel. Kad sam pisao taj roman, i Špigel, i druga evropska štampa bila je dostupna na novosadskim novinskim kioscima. Tada sam se – i zbog toga, pored ostalog – u Novom Sadu mnogo više ose?ao kao kod ku?e.

Nagrade, re?enice

Peter Esterhazi, uru?uju?i Veliku književnu nagradu Budimpešte Peru Olovu Enkvistu, citira jednu njegovu re?enicu. „Evropski sam pisac, ali dolazim sa periferije. Sa periferije se bolje vidi razotkrivenost centra, a i horizonti su širi.” Potom Lajoš Parti Na? piše o poslednjoj Esterhazijevoj, tako?e nagra?enoj knjizi: Esterhazijeve re?enice postaju sve bogatije i – goletnije. Sva je prilika da na rubnim podru?jima, bar pod ovim našim podnebljem, nastupa razdoblje goletnih re?enica. Goletnih re?enica rubova. A naspram njih pomodni neobarokni diskurs, velelepni prizori, spretna simulacija.

Vetar njiše travke

Nailaze kišni dani. U Temerinu džiklja trava, iz dana u dan sve je ve?a. Vetar njiše travke. Trebalo bi je ošišati, ali na izmaku sam snage.

Sluganjska apoliti?nost

U Moskvi se za Prvi maj o?ekuju demonstracije oko dva miliona radnika. Putin, velki pravoslavac, tvorac i harizmati?ni vo?a postsocijalisti?kog ruskog nacionalnog jedinstva, naslutivši opasnost, najavio je da ?e se i sam priklju?iti demonstrantima. Tako misli da amortizuje narastaju?e socijalno nezadovoljstvo. Ali, ko zna dokle ?e mu to polaziti za rukom. U Berlinu ?e nekoliko hiljada policajaca brinuti da izrazi gneva radnika ostanu u prihvatljivim okvirima. I tu se o?ekuje stotine hiljada demonstranata. Ni oni nisu hteli takav kapitalizam. O Parizu da i ne govorimo. Evropski proletarijat je duboko nezadovoljan. Pozorišta podbunjuju mase. Pisci se svrstavaju na stranu siromašnih i poniženih.
U Srbiji samo tri manja sindikata organizuju prvomajski defile. Skupi?e se nekoliko stotina ljudi, možda ni toliko. Srpska sirotinja se zlopati i ?uti. Štampa piše o prvomajskim urancima, izletima, o jaganjcima na ražnju, o ?evapima i pljeskavicama na roštilju. Elite su postigle svoj cilj. Apoliti?nost je pustila korene. A to je hteo i ve?i deo inteligencije, zar ne? Lepu, ?ednu, sluganjsku apoliti?nost. Pitanje je samo, dokle ?e ona biti održiva?

april-maj 2011.
(Preveo: Arpad Vicko)

Podelite ovu stranicu!