LASLO VEGEL: Evropska unija, Evroazijska unija

22 okt 2011

Rat je u prvi mah nada, da će posle njega biti bolje; potom sledi očekivanje da će drugima biti gore; zatim zadovoljstvo što tim drugima zaista nije bolje; i naposletku iznenađenje da je svima gore – pisao je Karl Kraus

Slika raspoloženja

Evo kako je zahladnelo, ali grejanja još nema – žali se prvi komšija koga sam sreo po povratku u Novi Sad. Ali nije tu rečenicu izgovorio sa onolikim negodovanjem, kao prošle godine. Pomirio se već i sa tim. Posle nekoliko dana konstatovao sam da raspoloženje javnosti opasno klizi u sve dublju rezignaciju. Pre godinu-dve činilo se da je priključenje Evropskoj uniji bilo je u sferi pune izvesnosti, sada, međutim, sve te nade venu u senci kosovskih konflikata. Sve više jača evro-skepticizam, sve je više onih koji veruju da i nije tako važno da se zemlja priključi Evropskoj uniji koja se, evo, i sama nalazi u dubokoj krizi. Istovremeno, Vladimir Putin je najavio da će formirati svojevrsni kontrapunkt Evropskoj uniji – Evroazijsku uniju, koja će prema trenutnim zamislima, obuhvatati i Kinu, i Indiju. Kako piše moskovska Izvestija, ta integracija bi predstavljala jedan pol modernog sveta. Za sada je reč samo o predlogu koji je, međutim, u Srbiji već naišao na veliki odjek. Aktuelna vlada i nadalje razmišlja u Evropskoj uniji, ali se javno mnjenje sve više koleba.

Krausovske varijacije

Rat je u prvi mah nada, da će posle njega biti bolje; potom sledi očekivanje da će drugima biti gore; zatim zadovoljstvo što tim drugima zaista nije bolje; i naposletku iznenađenje da je svima gore – pisao je Karl Kraus. Video sam jezivu i preteću nadu, a potom i to da je bilo gore. A onda se ispostavilo i to, da je drugima postalo bolje. Pa sam video i zaprepašćenje, bes, jer je drugima zaista postalo bolje. A sad vidim iznenađenje da moramo ići istim putem zajedno s drugima – uprkos svemu. Karla Krausa je moguće, dakle, svakojako varirati.

oktobar 2011.
(preveo: Arpad Vicko)

Podelite ovu stranicu!